Har funnet flere i Troms som kan være uriktig dømt

Antallet mulig uriktige dømte fra Troms øker.

DEL

Mandag ble det kjent at minst 48 personer er urettmessig dømt for trygdesvindel fordi de har tatt sykepenger, arbeidsavklaringspenger og pleiepenger med seg til andre europeiske land. I starten var det meldt at fem fra Troms kan være uriktig dømt. Nå viser det seg at det kan være flere.

Onsdag var førstestatsadvokat Lars Fause i kontakt med sorenskriverne i Troms og Finnmark. Her ble det oppdaget at flere kan være uriktig dømt.

- Det dreier seg om fem dommer fra Nord-Troms tingrett. To fra Trondenes tingrett. I tillegg er det en sak fra Hammerfest, sier Fause.

Disse personene kan være uskyldig dømt for trygdesvindel på grunn av feil praktisering av EØS-regelverket. Dette dreier seg om personer som mottatt sykepenger, arbeidsavklaringspenger og pleiepenger fra NAV, mens de har oppholdt seg i et annet EØS-land – etter 2012.

– Prioriteten vår er å få alle sakene identifisert, sier Fause.

Statsadvokaten avventer nå Riksadvokatens føringer på hvordan sakene skal behandles.

– Det er veldig spesielt å oppdage formodentlig sju uriktige domfellelser på en dag. Det er veldig spesielt. I første omgang venter saksbehandlingen slik at vi får gjenopprettet riktig resultat. Deretter blir det erstatningsrunder. Oppvasken må komme i ettertid. Hvordan kunne dette skje?, sier Fause.

Artikkeltags