Sykefraværet i Troms og Finnmark kostet 3,7 mrd. i fjor

GÅR NED: – Troms og Finnmark har nå sterk reduksjon i sykefraværet, og arbeidet går i riktig retning, sier Grete Kristoffersen, direktør i NAV Troms og Finnmark.

GÅR NED: – Troms og Finnmark har nå sterk reduksjon i sykefraværet, og arbeidet går i riktig retning, sier Grete Kristoffersen, direktør i NAV Troms og Finnmark. Foto:

Artikkelen er over 1 år gammel

Troms hadde landets største reduksjon i sykefravær i siste kvartal i 2018. – Arbeidet går i riktig retning, sier NAV-direktør Grete Kristoffersen.

DEL

Det legemeldte sykefraværet i Troms og Finnmark var på henholdsvis 5,6 og 5,8 prosent i fjerde kvartal 2018.

Det viser nye tall fra NAV.

Tallene viser at Troms hadde landets største reduksjon i sykefravær i siste kvartal i fjor, med en nedgang på 5,7 prosent. Finnmark hadde en nedgang på 3,3 prosent i samme periode.

Samlet utgjør dette en besparelse på i overkant av 190 millioner kroner, skriver NAV Troms og Finnmark i en pressemelding.

De beregnede totale kostnadene ved sykefraværet, regnet i tapte dagsverk, beløp seg i 2018 til 3,7 milliarder kroner.

– Troms og Finnmark har nå sterk reduksjon i sykefraværet, og arbeidet går i riktig retning. Likevel har vi valgt å regne på totalkostnaden, nettopp for å få fram viktigheten av å jobbe målrettet og systematisk med reduksjon i fraværet i regionen, sier Grete Kristoffersen, direktør i NAV Troms og Finnmark, i pressemeldingen.

Tallene viser at de to diagnosegruppene muskel/skjelett og psykiske lidelser er dominerende i sykefraværsstatistikken. Disse utgjør over 60 prosent av det legemeldte sykefraværet både på landsbasis og i den nordligste region.

Artikkeltags