Det legemeldte sykefraværet i 1. kvartal 2022 var på 6,9 prosent i Troms og Finnmark. Sammenlignet med 1. kvartal i 2021 har fraværet økt med 7,1 prosent. Troms og Finnmark har dermed det nest høyeste sykefraværet i landet, kun Nordland har høyere sykefravær med 7 prosent.

Det legemeldte sykefraværet i Norge var til sammenlikning på 6,2 prosent, noe som tilsvarer en økning på 12,7 prosent sammenlignet med 1. kvartal i 2021.

Dette skriver NAV Troms og Finnmark i en pressemelding.

– Det legemeldte sykefraværet er i stor grad påvirket av at vi i Troms og Finnmark, som i resten av landet, hadde pandemiens høyeste smittetall i årets første tre måneder, sier Kristin Røymo, fylkesdirektør i NAV Troms og Finnmark.

Det høye sykefraværet kombinert med rekordlav ledighet og sterk etterspørsel etter arbeidskraft, fører til utfordringer for mange arbeidsgivere som rett og slett ikke får tak i nok folk, står det i pressemeldingen.

300 prosent økning

Sykefravær knyttet til diagnosegruppen luftveislidelser utgjør til sammen 76 721 tapte dagsverk i 1. kvartal 2022 mot 19 041 tapte dagsverk for samme periode i fjor. Dette tilsvarer en økning på 303 prosent. Luftveislidelser utgjør 17,1 prosent av totalt antall tapte dagsverk i fylket per 1. kvartal 2022, skriver NAV.

Sykefravær knyttet til muskel- og skjelettlidelser utgjør fortsatt den desidert største andelen av sykefraværet i fylket. 143 808 tapte dagsverk i 1. kvartal 2022 skyldes muskel- og skjelettlidelser, mot 159 604 tapte dagsverk på samme tid i fjor. Dette tilsvarer en reduksjon på 9,9 prosent. Muskel og skjelettlidelser utgjør 32 prosent av totalt antall tapte dagsverk.

Sykefravær knyttet til diagnosegruppen psykiske lidelser utgjør til sammen 92 585 tapte dagsverk per 1. kvartal 2022, mot 88 871 tapte dagsverk samme periode i fjor. Dette representerer en økning på 4,2 prosent. Psykiske lidelser utgjør 20,6 prosent av totalt antall tapte dagsverk i fylket.

Oppgang

De fleste kommunene i fylket har hatt en oppgang i det legemeldte sykefraværet sammenlignet med 1. kvartal i 2021, skriver de i pressemeldingen, og oppgir følgende tall: Blant de største bykommunene ser vi at Tromsø har en oppgang i sykefraværet fra 5,8 prosent i 1.kvartal 2021 til 6,4 prosent i 1. kvartal 2022. I samme periode har Alta hatt en oppgang fra 6,9 prosent 1. kvartal 2021 til 7,3 prosent i 1. kvartal 2022. Hammerfest har en økning fra 6,7 prosent 1.kvartal 2021 til 7,3 prosent 1. kvartal 2022. Harstad øker fra 6,5 prosent 1. kvartal 2021 til 7,2 prosent i 1. kvartal 2022.

Tana har den største økningen i sykefraværet, fra 5,9 prosent i 1. kvartal 2021 til 8,1 prosent i 1.kvartal 2022. Dette utgjør en prosentvis økning på 37,3 prosent. Kommunen med størst nedgang i sykefraværet er Karasjok, som har gått fra 7,7 prosent i 1.kvartal 2021 til 5,5 prosent i 1.kvartal 2022. Dette utgjør en prosentvis reduksjon på 28,9 prosent.

Offentlig og privat

NAV ser økning i det legemeldte sykefraværet innen alle sektorer. Innen privat og offentlig næringsvirksomhet er det en økning i det legemeldte sykefraværet på 10,1 prosent, fra 5,7 prosent til 6,2 prosent.

Det legemeldte sykefraværet går opp i statlig og kommunal forvaltning, med en økning fra 5,6 prosent til 5,9 prosent i statlig forvaltning og fra 8,6 prosent til 9 prosent i kommunal forvaltning. Det er blant bransjene med betydelig andel statlige og kommunale aktører at det legemeldte sykefraværet er høyest. Det er også disse bransjene som teller flest årsverk og har dermed stor innvirkning på det totale sykefraværet, skriver de i pressemeldingen.

Sykefraværet innen helse- og sosialtjenester øker fra 9 prosent i 1. kvartal 2021 til 9,3 prosent i 1. kvartal 2022 – en økning på 3,1 prosent. Sykefraværet innen undervisning har hatt en økning fra 6,4 prosent på samme tid i fjor til 7,3 prosent i år - noe som tilsvarer en økning på 13,8 prosent.

Blant kvinner er det økning i det legemeldte sykefraværet på 5,3 prosent fra 8,4 prosent i 1.kvartal2021 til 8,9 prosent i 1. kvartal 2022. Det legemeldte sykefraværet øker med 10,4 prosent blant menn, fra 4,6 prosent i 1. kvartal 2021 til 5,1 prosent i 1. kvartal 2022.