Ved utgangen av juli måned er det 1 .834 helt ledige og 711 delvis ledige personer i Troms og Finnmark. Det tilsvarer 1,4 prosent helt ledige og 0,6 prosent delvis ledige. Dette melder NAV Troms og Finnmark i en pressemelding fredag.

Samtidig er det 2.411 utlyste stillinger i fylket nå.

– Arbeidsgiverne i fylket rapporterer om store rekrutteringsproblemer, også gjennom sommermånedene. Vi oppfordrer arbeidsgivere til å rekruttere inkluderende. Slik får flere mennesker muligheten til å få en jobb, arbeidsgivere sikres arbeidskraft, og det bidrar positivt til verdiskapingen i fylket, sier fungerende fylkesdirektør i NAV Troms og Finnmark Bente Ødegaard.

Justert for normale sesongvariasjoner viser tallene en nedgang i helt ledige fra juni til juli på 4,0 prosent, noe som betyr at 74 helt ledige har kommet i arbeid i perioden. Troms og Finnmark er fortsatt blant fylkene med lavest ledighet. I landet for øvrig er 1,7 prosent helt ledige og 0,5 prosent delvis ledige.

Til sammenlikning var det i juli i fjor 2 981 helt ledige i fylket, noe som utgjorde 2,3 prosent. Det er altså 1 147 færre helt ledige nå enn det var på samme tid i fjor. Sammenlikner vi mot juli 2019 og arbeidsmarkedet før korona, var antall helt ledige da 2 756 som utgjorde 2,1 prosent. Ledigheten er dermed langt lavere nå enn før korona, skriver NAV i pressemeldingen.