Ni nye riksveiprosjekter i Troms har fått plass i regjeringens forslag til Nasjonal transportplan (NTP) for perioden 2018-2029, som ble kjent rundt klokken 12 onsdag.

Foreløpig er det fordelt over ti milliarder kroner til prosjekter i fylket, gjennom planen.

Her er noen av nyhetene for fylket:

Ny E8 i Ramfjord, fra Sørbotn til Laukslett. Prioriteres i den første halvdelen av perioden, de første seks årene, 2018-2023. I første del av NTP-perioden er det avsatt 1,3 milliard kroner fra statens side, mens 150 millioner kroner ligger inne i siste halvdel, fra 2024.

Men det blir bompenger i Ramfjord, i følge Høyre/Frp-regjeringen. 750 millioner kroner av den anslåtte totalkostnaden på 2,2 milliarder, skal bompengefinansieres.

Ny Tverrforbindelse

E8 Breivika havn i Tromsø ligger inne i første del av NTP-perioden, med statlig bidrag på 130 millioner kroner. De øvrige 45 millioner av totalkostnaden er annen finansiering.

Ny tverrforbindelse Breivika-Langnes i Tromsø ligger også inne, med oppstartsbevilgning på 620 millioner kroner i siste del av NTP-perioden. Tunnelen er kostnadsberegnet til 1, 6 milliard kroner. Etter det Nordlys får opplyst forutsetter dette imidlertid at Tromsø kommune inngår en bymiljøavtale med staten.

Kvænangsfjellet er inne

E6 Kvænangsfjellet, sikring med tunnel, ligger inne i NTP med bevilgning i første del av perioden. I den første 6-årsperioden legges det opp til fullfinansiering av prosjektet, som er kostnadsberegnet til 1, 1 milliard kroner.

E6 Kvænangsfjellet sør, skredsikring, blir som en del 2, og er satt opp i siste halvdel av NTP-perioden med 500 millioner kroner.

Nordkjosbotn og Olderdalen

E6 Nordkjosbotn - Hatteng ligger inne med oppstart i siste halvdel av planperioden. Prosjektet er satt opp med 800 millioner av en stipulert totalkostnad på 1, 3 milliard kroner.

E6 Olderdalen - Langslett ligger inne i planen med en startsbevilgning på 250 millioner kroner i siste halvdel av perioden.

E6 Grasnes, skredsikring, i Nord-Troms ligger inne med 500 millioner kroner i siste halvdel, i perioden 2024-2029.

Også storprosjektet E10/riksvei 85 Tjeldsund - Gullesfjordbotn- Langvassbukt, som berører både Troms og Nordland, ligger inne i planen. Prosjektet har en totalkostnad på over 8 milliarder kroner. Den ligger inne med ca. 4, 7 miliiarder i planens første periode, 2018-2023 og med oppfølgende bevilgninger planlagt i siste halvdel av planperioden.

I tillegg legger NTP'en opp til sluttføring av prosjektene på E6 Sørkjosfjellet med 101 millioner kroner  og E6 Indre Nordnes - Skardalen med 495 millioner kroner. Begge i første del av perioden.

- Et taktskifte

Kent Gudmundsen, stortingsrepresentant for Høyre i Troms, er særdeles fornøyd med hvordan hans fylke kommer ut i planen.

- Dette er et taktskifte i investeringsviljen på vei i Troms. Vi har en historisk satsing med mange, mange milliarder kroner i løpet av planperioden. Vi får kvittert ut viktige veiprosjekter.

Han er spesielt glad for at nye E8 i Ramfjord er på plass. Men peker også på sikringen av E6 over Kvænangsfjellet, som han betegner som et historisk prosjekt med stor samfunnsmessig betydning.

- Dette er en 100 prosent levering på Kvænangsfjell-problematikken. Når de to prosjektene på fjellet er ferdige har man en helt annen hverdag knyttet til framkommelighet.

Men ikke bompengefritt

- Men tross løfter fra sentralt hold i regjeringspartiene; dere klarer ikke å levere en bompengefri E8 i Ramfjord. Hvorfor ikke?

- Det har vært tøffe forhandlinger om NTP'en på Stortinget, vi har vært fire partier som skulle bli enige om dette. Vi har vært nødt til å gi og ta litt for å komme i mål med den totale økonomiske rammen for alle prosjektene. Da er det ikke alltid man får gjennom sitt hovedstandpunkt, sier Kent Gudmundsen.