Tre større veiprosjekter i Tromsø kommune har fått plass i regjeringens forslag til Nasjonal transportplan:

Nye E8 i Ramfjord er inne med bevilgning i første del av planperioden, 2018-2023. E8 adkomst Breivika er også inne i periodens første del, mens den nye Tverrforbindelsen er satt opp i siste halvdel av NTP-perioden, i 2024-2029.

- Dette er veldig gode nyheter for Tromsø. Dette betyr at pengene vil komme, og prosjektene kommer til å være helt sentrale for utviklingen av byen, sier ordfører Kristin Røymo (Ap).

Litt bekymret

Samtidig påpeker hun at dette dreier seg om veiprosjekter som har ligget på vent tildels veldig lenge.

- E8 i Ramfjord skulle jo vært ferdigstilt nå. E8 i Breivika lå inne i NTP-en for fire år tilbake og skulle jo bygges i år.

- Jeg er litt bekymret over at den nye Tverrforbindelsen ligger såpass langt bak i køen, med startbevilgning først i siste del av planperioden, 2024-2029.

Venter byggestart i 2018

Ordføreren forventer en rask oppstart av nye E8 i Ramfjord.

- Ja, jeg forventer byggestart i 2018, det vil si at de første midlene må komme inn på statsbudsjettet for neste år. Dette må regjeringen levere. Vi kan ikke utsette denne veien.

E8 i Ramfjord ble i 2015/2016 grovt kostnadsberegnet til 2, 2 milliarder kroner. Nå skal vegvesenet regne på nytt, basert på reguleringsplanen som nettopp ble overlevert til Tromsø kommune.

- Dersom veien blir dyrere enn 2,2 milliarder, må staten gå inn og finansiere merkostnaden. En kostnadsøkning kan ikke belastes trafikantene via mer bompenger, gjør Røymo klart.