En av advokatene frifunnet – den andre idømt samfunnsstraff