(Siste)

Hvis streiken blir langvarig, kan det koste Norge milliarder.

Oljeindustriens Landsforening (OLF) og NHO avviser kravet som er fremmet av både LO-forbundet Industri Energi og YS-forbundet SAFE. De to foreningene har tidligere ligget i strid med hverandre, men fra i år har de gått sammen for å få avtalefestet en pensjonsordning som tidligere har vært håndtert av de enkelte medlemsbedriftene i OLF.

Forhandlingsleder Jan Hodneland i OLF sier til NTB at det er prinsipielt uakseptabelt å ta inn pensjonsordninger i den såkalte sokkelavtalen fordi denne avtalen gjelder for alle medlemsbedriftene.

Det er særlig Statoil som har gitt gavepensjoner til ansatte, men etter at pensjonsreformen ble innført, har selskapet begynt å stramme inn. Det har skapt misnøye, og fagforeningene forsøker i stedet å få inn en bestemmelse om pensjon i tariffavtalen.

Hodneland bekrefter at også andre selskaper kan ha benyttet seg av spesielle ordninger, men sier han ikke har oversikt over det, og at OLF ikke under noen omstendighet kan ta pensjonsordningen inn i tariffavtalen.

Det er særlig YS-forbundet SAFE som tidligere har engasjert seg i pensjonsspørsmålet, men nå har SAFE fått med seg storebroren i LO, og Industri Energi-lederen Leif Sande sparer ikke på kruttet:

- Vi finner oss ikke i at arbeidsgiverne raner oss for pensjonen vår. Derfor streiker vi, sier Sande. Han får full støtte av lederen i SAFE, Hilde-Marit Rysst, som overtok lederklubba i SAFE i fjor.

De to forbundene tar i første omgang ut 610 av sine medlemmer i streik. Disse er ansatt i Statoil, BP og forpleiningsselskapet ESS på innretningene Skarv, Oseberg Feltsenter, Heidrun og «Floatel Superior» som ligger ved Oseberg Feltsenter.

Lederne tar ut 98 av sine medlemmer i streik. Disse er ansatt i Statoil og arbeider på Heidrun og Oseberg Feltsenter.

Oljefeltene Oseberg og Heidrun må stenge ned produksjonen som følge av streiken, men det vil ta fire-fem døgn før produksjonen er stanset.

Industrianlegget på Tjeldbergodden får sin gassforsyning fra Heidrun og må derfor også stenges ned.

- Fagforbundene påfører bedriftene og det norske samfunnet betydelige utgifter. Streiken vil koste rundt 150 millioner kroner per dag. Dermed vil det ikke gå mange dagene før kostnadene passerer 1 milliard kroner, sier Jan Hodneland.

Prinsipielt og moralsk

OLF-leder Gro Brækken sier til NTB at det er fastslått i en tvungen lønnsnemnd for en del år siden at pensjonsspørsmål ikke hører hjemme i tariffavtalen. Det er en prinsipiell avgjørelse. Hun mener også at de enkelte medlemsbedriftene må føle seg moralsk forpliktet til å følge den store pensjonsreformen som kom i 2011, selv om oljeindustrien er en næring med spesielt god økonomi.

Mediekontakt Ola Anders Skauby i Statoil sier det må være partene som uttaler seg om konflikten, men han bekrefter at Statoil forholder seg til pensjonsreformen som alle andre norske bedrifter gjør. Det betyr at man ikke kan ha andre ordninger enn industrien for øvrig.

(ANB-NTB)