(Siste)

Arbeidsoppgavene skal overføres til tre eksterne, utenlandske selskaper. Dette omfatter arbeidsoppgaver innenfor IT, eiendomsdrift og finans.

Konserntillitsvalgt for YS i Statoil og forbundsstyremedlem i SAFE, Bjørn Asle Teige er oppgitt over at Statoil nå kutter 209 årsverk i Norge og gjennomfører tiltak som berører ytterligere 50 ansatte utenfor landet.

Alle de fem fagforeningene har anbefalt bedriften å ikke gjennomføre tjenesteutsetting.

YS-forbundet Negotia mener det er oppsiktsvekkende og i strid med regjeringens satsing på kompetanse når Statoil kutter stillinger i Norge.

– Det er oppsiktsvekkende at en av landets største virksomheter nå velger å outsource kunnskapsarbeidsplasser. For øyeblikket kan vi ikke gå i detalj om hvilke stillinger vi snakker om, men det dreier seg om viktige kompetansearbeidsplasser, sier Kristin Øverland, Negotia-tillitsvalgt i Statoil.

– Etter grundig evaluering har vi konkludert med at det er et solid forretningsmessig rasjonale for outsourcing innen disse tjenesteområdene, sier Torgrim Reitan, konserndirektør for økonomi og finans i Statoil.

Statoil mener at utskillingen av disse tjenestene til eksterne leverandører vil styrke konkurranseevnen ved å redusere kostnadene og øke fleksibiliteten.

– Samtidig opprettholder vi et riktig servicenivå, sier Reitan.

Statoil opplyser at de fleste av de ansatte som vil bli berørt av endringene, vil bli tilbudt ansettelse hos de nye leverandørene.

– 80 prosent av de ansatte som berøres av endringen, vil bli tilbudt ansettelse hos leverandørene, sier pressetalsmann Fredrik Norman til Stavanger Aftenblad. Også 30 stillinger i utlandet vil bli berørt av endringene.

Selskapene som er valgt, er Capgemini for IT, Coor Service Management for eiendomsdriften og Accenture for økonomi og finanstjenester.

Det er meningen at oppgavene blir overført til de tre selskapene i løpet av våren.

Coor Service Management opplyser at avtalen om servicetjenester med Statoil omfatter både eiendomsdrift, renhold, sikkerhets- og resepsjonstjenester, konferansetjenester og kontorservicetjenester. Avtalen skal være den største innen dette tjenesteområdet i Norden på over ti år.

– Vi er glade og stolte over denne avtalen som innebærer at vi vokser markant i Norge. For konsernet får dette positive effekter på omsetning og resultat allerede i 2014, sier Mikael Stöhr, konsernsjef for Coor Service Management. (ANB–NTB)