Slik endte boligløftet

Finansminister Siv Jensen (Frp) har sendt et brev til Finanstilsynet der hun understreker at egenkapitalkravet på 15 prosent ved boligkjøp er veiledende.

Finansminister Siv Jensen (Frp) har sendt et brev til Finanstilsynet der hun understreker at egenkapitalkravet på 15 prosent ved boligkjøp er veiledende. Foto:

Artikkelen er over 5 år gammel

Regjeringen har skrinlagt valgløftet om å redusere egenkapitalkravet ved kjøp av bolig.

DEL

I stedet fastslår finansminister Siv Jensen (Frp) at kravet skal praktiseres på en fleksibel måte.

I et brev til Finanstilsynet understreker hun at kravet ikke skal forstås som en ufravikelig regel.

- Det er den enkeltes betalingsevne som skal avgjøre om de skal få lån, fastslo Jensen i sin tale til landsstyret i Frp lørdag.

Finansministeren mener det er en svakhet ved dagens regelverk at det er tilbakeskuende og ikke tar hensyn til lånesøkernes framtidige inntekter. Dette rammer studenter og unge mennesker spesielt, mener hun.

- Det som endrer seg nå, er bankenes anledning til å utvise fleksibilitet når de skal vurdere låntakere. Det er dette bankene selv har bedt om.

Brevet ble sendt fredag, og Finanstilsynet skal svare innen utgangen av januar.

Så sent som 28. august gikk de fire borgerlige partiene sammen ut i Aftenposten og slo fast at kravet skulle reduseres fra 15 til 10 prosent. Fremskrittspartiet ville i utgangspunktet fjerne det helt.

Men regjeringsplattformen reduserte løftet til følgende formulering:

«Regjeringen vil praktisere egenkapitalkravet på en fleksibel måte slik at det hensyntar til boligkjøpers betalingsevne».

- Hva har dere innsett nå som dere ikke innså 28. august?

- Det jeg har fulgt opp, er det som er formulert i Sundvolden-erklæringen, sier Jensen, som tross gjentatte spørsmål ikke vil svare på hvorfor regjeringen ikke går til det skritt å redusere egenkapitalkravet eller endog fjerne det helt.

Høyre-nestleder Jan Tore Sanner har tidligere forklart dette overfor E24 ved å vise til at egenkapitalkravet er fastsatt av Finanstilsynet.

- Det er forskjell på en politisk ytring og det for en regjering å overprøve Finanstilsynet som uavhengig faglig myndighet, framholdt Sanner.

Men brevet fra Jensen inneholder også en politisk finte, som kan gjøre det lettere å øve politisk innflytelse over egenkapitalkravet i framtiden.

Ved siden av å be om en vurdering av virkningene av egenkapitalkravet for husholdningene, bankene og boligmarkedet, åpner finansministeren for å knesette regelverket i en forskrift og ikke i et rundskriv. Det vil i så fall innebære at Finansdepartementet i større grad får hånden på rattet.

- Forutsetningen er at trygge låntakere skal få lån. I tillegg til å vurdere egenkapital, må bankene få anledning til å tillegge forventet, framtidig inntektsevne avgjørende vekt, sier Jensen.

Administrerende direktør Baard Schumann i Selvaag Bolig er blant dem som har protestert mot at reglene ble strammet inn i 2011. Han er skuffet over at regjeringens klare valgløfte er brutt.

- Jeg synes det er for dårlig. Hvis de mente det de sa før valget, er det jo bare å gjøre det. De kan jo ikke skylde på at dette var noe de måtte forhandle bort. Alle fire partiene var jo enige, sier Schumann til E24.

Han gleder seg over at Finanstilsynet nå «vingeklippes», som han uttrykker det.

- Det finansministeren egentlig gjør med det, er å ta politisk styring over egenkapitalkravet. Det er positivt, sier han. (©NTB)

(Siste) Finansminister Siv Jensen (Frp) har sendt et brev til Finanstilsynet der hun understreker at egenkapitalkravet på 15 prosent ved boligkjøp er veiledende.

– Det er den enkeltes betalingsevne som skal avgjøre om de skal få lån, fastslo Jensen i sin tale til landsstyret i Frp lørdag.

Der slo hun fast at hun ønsker å knesette regelverket i en forskrift og ikke i et rundskriv. Det vil i så fall innebære at ansvaret for dette går fra Finanstilsynet og til Finansdepartementet.

– Vi ønsker en større fleksibilitet enn i dag, sier hun og viser til at framtidig inntektsevne også må legges til grunn.

Brevet ble sendt fredag, og Finanstilsynet skal svare innen utgangen av januar. (ANB-NTB)

Artikkeltags