Fylkesmannen stopper driften på skipsverft med øyeblikkelig virkning

Artikkelen er over 1 år gammel

Fylkesmannen i Troms har stoppet aktiviteten ved Tromsø Mekaniske, avdeling Eidkjosen, med øyeblikkelig virkning.

DEL

I en pressemelding opplyser Fylkesmannen at de har gjennomført tilsyn med skipsverftet. Virksomheten startet opp driften i september 2017. Siden da har de drevet med høytrykksspyling av båtskrog og Fylkesmannen opplyser om at de har sluppet spylevann ut i sjøen

«Slippen i Eidkjosen har ikke fast dekke eller barriere til sjø, og ingen oppsamling av spylevannet. Virksomheten kan heller ikke dokumentere at utslipp av spylevann ikke medfører forurensning. Dette har foregått siden 15. september 2017 til 7. februar 2018», skriver Fylkesmannen i pressemeldingen.

Mangler oppsamling

Virksomheten kan heller ikke dokumentere at utslipp av spylevann ikke medfører forurensning. Dette har foregått siden 15. september 2017 til 7. februar 2018.

Denne type virksomhet har meldeplikt etter forurensingsforskriften kapittel 29. Tromsø Mekaniske AS bekreftet på tilsynet at det ikke var sendt inn melding. Virksomheter som ikke sender inn melding driver ulovlig.

Må stanse driften

Tromsø Mekaniske har fått beskjed av fylkesmannen om at driften må opphøre med en gang. De har fått frist til 16. mars med å melde fra om hvordan de skal rette opp avvikene. Tromsø Mekaniske A/S kan ikke starte ny drift før de har vist at manglene er på plass.

Saken oppdateres

Artikkeltags