(Siste)

Den 10. utgaven av barometeret, utført av Ipsos MMI, viser at eldre arbeidstakere gleder seg mest av alle til å gå på jobb. De jobber mer enn før, og opplever mindre aldersdiskriminering enn tidligere.

Grensen for å bli oppfattet som «eldre» i arbeidslivet øker også, viser undersøkelsen. Siden 2003 har grensen økt fra 55 til 57,9 år.

Og langt flere kan tenke seg å fortsette i jobb etter at de har fått rett til pensjon. Det gjelder fem av 10 i dag, mot bare tre av 10 for ni år siden.

Daglig leder ved «Senter for seniorpolitikkk», Kari Østerud registrerer at utviklingen går i riktig retning, men at det går litt for sakte.

– Det er gledelig at barometeret viser en mer positiv holdning, både blant ledere og yrkesaktive. Men her er det snakk om et kontinuerlig arbeid for å øke samfunnets bevissthet rundt seniorer i arbeidslivet, sier hun, og poengterer viktigheten av nettopp det:

– Norge har ikke råd til noe annet. Om bare 10 til 15 år er hver fjerde norske statsborger mellom 55 og 75 år. Hvis vi ikke får denne gruppen i jobb, blir det både mangel på arbeidskraft i Norge og alt for høye pensjonskostnader. Det er denne aldersgruppen som skal finansiere velferds-Norge i framtiden. Derfor er det så viktig at vi lykkes med å holde folk lengre i arbeid, mener Kari Østerud.

– Samfunnet og arbeidsgiverne trenger rett og slett seniorenes arbeidskraft. Samtidig er det viktig at seniorene får realisert seg i arbeidslivet. Det er derfor en vinn-vinn situasjon som alle tjener på. Og det skal ikke så mye til for å få en stor effekt. Ved å forlenge yrkesaktiviteten med bare seks måneder, vil det årlig utløses opp mot 15.000 årsverk og opp til 11 milliarder kroner i økt verdiskapning.

Rammebetingelsene for å lykke med dette er til stede. Undersøkelsen viser at jo eldre du er, jo mer gleder du deg til å gå på jobb. Mest av alt gjelder dette for kvinner. Representanter for alle grupper i arbeidslivet er spurt om de gleder seg til å gå på jobb.

Av arbeidstakere i aldersgruppen 50-59 og over 60 år, svarer 74 prosent at de alltid eller av og til gleder seg til å gå påjobb. For arbeidstakere under 30 år er det tilsvarende tallet 54 prosent.

Flere arbeidsgivere enn før ønsker å ansette eldre arbeidstakere. Det er også en klar økning i hvor mange som mener det er en fordel for bedriften at folk jobber helt fram til normal pensjonsalder.

Undersøkelsen viser også at færre eldre arbeidstakere opplever at de ikke får lære nye ting. Og færre opplever at de ikke får nye arbeidsoppgaver.

Flertallet av de spurte i undersøkelsen vil oppheve øvre aldersgrense i arbeidslivet. Over halvparten er mot en øvre aldersgrense i arbeidslivet – mot 36 prosent i 2004.

– Det er viktig at vi lykkes med å få folk til å jobbe lengre. Et av tiltakene for å lykkes med det er blant annet å oppheve eller øke aldersgrensene, sier Kari Østerud.

– Pensjonsreformen har hjulpet til, men er ikke i mål. Vi har behov for flere endringer og trenger derfor reformer. Ett av tiltakene er å heve de såkalte særaldersgrensene. Akkurat denne regelen bidrar ikke akkurat til at folk står lenger i arbeidslivet. (ANB)