Plutselig oppdaget de brudd i en av boltene på Hålogalandsbrua. Nå er feilen funnet - i verste fall må 344 bolter skifter

Alle boltene til bærekablene på Hålogalandsbrua kan bli skiftet ut. Det kan gjøres uten at trafikkavviklingen på brua påvirkes.