(Siste)

Mens streikende statsansatte kjemper om promiller hos Riksmekleren, har de riggansatte fått om lag 24.000 kroner mer i årslønn.

Norges Rederiforbund ble torsdag ettermiddag enig med Industri Energi og Safe om en ny tariffavtale for boreriggene på norsk sokkel, den såkalte flyteriggavtalen.

Det andre hovedoppgjøret i Nordsjøen, det såkalte sokkeloppgjøret, er sendt til mekling på grunn av uenighet om pensjon.

I sokkeloppgjøret er Oljeindustriens Landsforbund (OLF) motpart på arbeidsgiversiden. (ANB-NTB)