(Siste)

Fagforeningene reagerer kraftig på planene om å sette ut arbeidet til 239 av dagens ansatte. Statoil setter ut 209 årsverk til tre andre norske leverandører. I tillegg omfattes 30 stillinger i utlandet av vedtaket, skriver Stavanger Aftenblad.

Teige sier at bedriften og fagforeningene har forskjellig syn på utsetting av arbeidsoppgaver som virkemiddel for kostnadsbesparelser.

– Fagforeningene har ønsket andre måter å samarbeide om kostnadsbesparende tiltak på, men nådde ikke fram med det. Alle fagforeningene har anbefalt bedriften ikke å gjennomføre tjenesteutsetting, sier Teige.

– Når beslutning nå likevel er tatt, er bedriften og fagforeningene enige om å arbeide til beste for de ansatte og bidra til å finne løsninger for den enkelte, legger han til.

Også NHO-foreningen Abelia er kritisk til Statoils kutt av stillinger.

– Når Statoil gjør dette, understreker det at outsourcing nå også omfatter kunnskapsintensive områder. Da har vi en jobb å gjøre. Når lønnsnivået i norske selskap er for høyt, må noe gjøres med kompetansen. Vi må være best for å forsvare kostnadsnivået. Vi har ikke noen politikk i Norge for kompetanseheving i næringslivet, sier strategisk rådgiver Tarje Bjørgum. (ANB-NTB)