Siste frist i dag: Få Nordlys ut året for en hundrelapp. Bestill her!

I går besluttet Greenpeace og Natur og Ungdom å saksøke staten for å få stanse ny oljeboring i Arktis.

Miljøorganisasjonene mener utlysningene i 23. konsesjonsrunde som åpner nye områder i Barentshavet for olje og gassvirksomhet, er i strid med Grunnlovens paragraf 112.

- Bryter med Paris-avtalen

– Vi mener staten har brutt med sitt ansvar for framtidige generasjoner ved å åpne opp for massiv oljeutvinning. Skal vi ha en klode å leve på i framtiden, må vi ta klimaendringene på alvor og la oljen bli liggende i bakken, uttallte Ingrid Skjoldvær, leder i Natur og Ungdom, i går.

I tillegg hevder organisasjonene at utlysningene strider med Parisavtalen, som ble vedtatt i fjor.

Avtalen slår fast at den globale oppvarmingen bør holdes under 2 grader, og helst begrenses til 1,5 grader.

Organisasjonene får støtte fra den tidligere NASA-forskeren James Hansen, som var til stede da søksmålet ble presentert i Oslo tirsdag.

– Norge ser ut til å være fast bestemt på å sabotere Parisavtalen før den i det hele tatt trer i kraft, skriver han i et åpent brev til statsminister Erna Solberg (H).

– Århundrets rettssak

Greenpeace og Natur og Ungdom mener de har et klart juridisk grunnlag for å gå til sak, og regner med at rettssaken vil finne sted neste år.

– Samtidig som Erna Solberg signerte Parisavtalen og lovet store utslippskutt, åpnet regjeringen for storstilt ny oljeleting i Barentshavet. Vi ber retten om å ugyldiggjøre disse lisensene ettersom mer olje vil føre til mer utslipp, ikke mindre, sier Truls Gulowsen, leder for Greenpeace i Norge til NTB.

Flere jurister har deltatt i forberedelsene av søksmålet, og høyesterettsadvokat Pål W. Lorentzen varslet tidligere i år «århundrets rettssak i Norge».

I et intervju med Bergens Tidende sa han at saken trolig vil pågå i flere år og ende i Høyesterett.

Demokratisk prosess

Greenpeace og Natur og Ungdom mener utlysningene også er i strid med Parisavtalen som sier at alle land skal forplikte seg for å begrense global oppvarming til 1,5 grader.

Tina Bru, petroleumspolitisk talsperson for Høyre, mener organisasjonene kaster bort sin egen tid, penger og ressurser fra domstolene.

- Norsk olje- og gassproduksjon er ikke i strid med Grunnloven. Politikken er bredt forankret i Stortinget, der den gjennom 50 år har blitt kritisert, vurdert, evaluert, oppdatert og gjennomført innenfor gjeldende lover og regler, i tråd med veletablert praksis, på grunnlag av et omfattende kunnskapsgrunnlag og etter en grundig og demokratisk prosess med bred involvering som sikrer at alle relevante forhold og hensyn blir vurdert, sier Bru i en pressemelding.

Bidrar til reduskjon

- Som et resultat av dette er norsk olje- og gassproduksjon underlagt ett av verdens strengeste miljø- og klimaregelverk, utslippene fra utvinning av olje og gass i Norge er under halvparten av det globale gjennomsnittet og er en del av EUs kvotemarked.

Bru sier at petroleumsnæringa skal bidra til å redusere utslippene i EU med 43 prosent innen år 2030, og er i tråd med FNs togradersmål.

- Gjennom kvotesystemet bidrar petroleumssektoren til dette enten ved å redusere utslippene sine på norsk sokkel eller betale for kvoter. Vi hørte aldri om et lignende søksmål når Johan Sverdrup skulle åpnes utenfor Vestlandet. Men nå, når det er Nord-Norges tur, da stiller amerikanske lobbyister og Oslo-baserte miljøorganisasjoner opp i hopetall. Faktum er at et oljefelt, uavhengig av om det ligger utenfor Bergen eller Hammerfest, slipper ut like mye CO2, sier hun.

Greenpeace-leder Gulowsen lar seg ikke overbevise:

- Det er underlig at Bru fortsetter å gjenta Norsk Olje og Gass sine påstander om at norsk olje er så ren at den er bra for klimaet: Disse uriktige påstandene ble grundig tilbakevist av Brennpunkt, og underslår samtidig at det ikke er utslippene ved utvinning som er det største problemet, men utslippene ved utvinning, sier han i en kommentar til Nordlys.

Debatt i kveld

Norsk olje og gass arrangerer i kveld et folkemøte på Driv i Tromsø om Norges energi-fremtid.

Blant deltakerne er olje- og energiminister Tord Lien (Frp), Naturvernforbundets Silje Lundberg og Hammerfest-ordfører Alf E. Javobsen.