Nordnorsk fiaskoselskap i skattekrangel på over 100 mill.kroner

INVESTOR: Johan-Petter Barlindhaug er fortsatt aksjonær gjennom selskapet JPB AS.

INVESTOR: Johan-Petter Barlindhaug er fortsatt aksjonær gjennom selskapet JPB AS. Foto:

Av og
Artikkelen er over 1 år gammel

De mislyktes med det meste – likevel har North Energy fått utbetalt nær tre milliarder kroner fra staten. Men nå har de havnet i skattekrangel.

DEL

(Nord24) TROMSØ (Nord24.no): North Energy skulle bli et stort nordnorsk oljeleteselskap, eid i landsdelen. Nordnorske kraftselskap – eid av det offentlige – hev seg på drømmen om oljerikdom, men selskapet fant aldri kommersielle olje- eller gassverdier. Samtidig har den norske staten – deg og meg – gitt selskapet rundt tre milliarder kroner i skatterefusjon for letekostnader.

Men det hjalp ikke på letesuksessen. Aksjekursen forvitret, ledelsen fikk fyken, det ble betente rettssaker og det hele endte i en fiasko.

Blant de store eierne som satset penger – og tapte store penger – finner vi Salten kraftsamband (SKS) og Alta Kraftlag. I tillegg satset blant annet Byggmakker-grunnlegger i nord, Per Strand, store summer.

Men gjenværende verdier er ikke helt avklart. Restene av selskapet ble plukket opp av den erfarne finansmannen Anders Onarheim. Han så mulighetene i den svært lukrative ordningen med skatterefusjon for letekostnader og fremførbare underskudd.

Siden 2005 har selskapet fått refundert rundt tre milliarder kroner.

Men nå har selskapet møtt protester fra offentlige myndigheter.

Oljeskattekontoret nekter å utbetale refusjon på 146 millioner kroner (115 mill. uten rente) for årene 2014 og 2015 til datterselskapet og leteselskapet North E & P.

Dette er selskapet sterkt uenig i. De forbereder nå et motsvar for å sikre det de mener er et «sikker, rettferdig og korrekt» skattebehandling.

Det krever store mengder dokumentasjon, skriver selskapet i en børsmelding.

– Kan få penger tilbake

Investor Johan Petter Barlindhaug var en av gründerne i selskapet. Han har i dag en gjenstående eierpost på 2,9 prosent. Også de øvrige nordnorske aksjonærene har sett sine eierposter forvitre.

Gjenværende nordnorske eiere er Johan Petter Barlindhaug (JPB AS), Jarl Gudmund Vian (Alta Invest AS) og byggemillionær Terje Arnulf Johansen (TAJ Holding) – samt SKS.

Styreleder Anders Onarheim har derimot kjøpt seg opp til 14,5 prosent og er i dag største eier.

Barlindhaug sier han de siste par årene har vært passiv aksjonær i selskapet.

– Slik situasjonen ble, er jeg enig i at det beste var å gjøre det så operativt som mulig som investeringsselskap. Det var ganske mye penger i selskapet. Vi kjøpte jo også opp et selskap i Stavanger som hadde store midler. Det viktige er å sikre disse verdiene og gjøre de transaksjonene som er mulige frem til avvikling.

– Kan det bli en verdiøkning for deg og andre nordnorske aksjonærer?

– Man håper jo å gjøre så god butikk at det kan bli et utbytte.

Kan ta betydelig tid

Fristen for å levere dokumentasjon i skattesaken er nylig utvidet til 31. januar. Ifølge selskapet kan tvisten ta betydelig tid å avklare.

I mellomtiden er den planlagte nedleggelsen av North E & P satt på vent.

Så sent som i november i 2018 fikk North E & P skatterefusjon, og fremførbare underskudd, på 234 millioner kroner for skatteåret 2017.

Ifølge en børsmelding har North Energy nå en sterk finansiell posisjon, uten gjeld og med rundt 250 millioner kroner i cash, før utfallet av skattesaken er avklart.

Det var i mai 2016, på en ekstraordinær generalforsamling i North Energy, at det ble bestemt å dele opp selskapet. Hensikten skulle være å styrke selskapets kommersielle plattform. Interimsperioden ble satt til tre år, og går ut til våren.

Frem til da har ledelsen satt i gang en prosess med å evaluere fremtidig strategi med følgende mål:

  • Å legge grunnlag for videre utvikling av underliggende verdier i selskapet
  • Beskytte selskapets sterke, finansielle posisjon
  • Vise aksjonærene transparens (gjennomsiktighet) i beslutninger.

Til slutt vil styret anbefale et beløp og en struktur samt en aksjefordeling som skal møte interessen fra de ulike aksjonærene.

Dette skal offentliggjøres før selskapets 4. kvartalsrapport 27. februar 2019.

 

NB: Tallene er hentet fra Oljeskattekontorets årlige lister over utlignet oljeskatt. Disse viser ikke hva som er leterefusjon og hva som er utbetalt skatteverdi ved «opphør av skattepliktig virksomhet» . Det vil si at et leteselskap har gått konkurs eller lagt ned. Siden 2006 gjelder dette 22 selskaper. Siden 2016 har North Energy fått ytterligere en utbetaling: 234 millioner kroner (2017)

LETEREFUSJONSORDNINGEN:

  • En statlig finansieringa av letevirksomheten, der staten dekker 78 prosent av kostnaden når leteselskap går med underskudd.
  • Da ordninga startet i 2005 var det bare 12 selskap, og det ble utbetalt 450 millioner kroner.
  • Hvis selskapet senere kommer i skatteposisjon kan selskapet ikke kreve skattefradrag enda en gang. Formålet var å stimulere til økt leting og større konkurranse med utsikter til flere inntekter til staten. Siden ordningen ble innført i 2005 og frem til skatteåret 2016 har staten betalt nesten 100 milliarder kroner i statsstøtte til selskaper som ikke er i skatteposisjon.
  • I 2014 ble det utbetalt historisk høye 13,2 milliarder kroner til 42 selskap.
  • En rekke oljemygg – samt norgesavdelinger av store internasjonale selskaper- ble etablert for å nyte godt av denne finansieringsordningen.
  • Den nordnorske oljemyggen North Energy mottok alene over to milliarder kroner fra 2008 til 2014 fra staten i leterefusjon.
  •  

FLERE SAKER OM NORTH ENERGY

Nord24 har fulgt North Energy tett. Her er noen av sakene:

Nordnorsk oljetopp tjener fjerde mest 

Nordnorsk selskap starter frierferd 

Staten har brukt 1,8 mrd. på North Energys oljeleting, uten at det er gjort funn 

Johan-Petter har et «papirtap» på 38 mill. i North Energy. Nå håper han at en fusjon skal øke aksjeverdien 

North Energy i samtaler med mulig partner 

– Vi som advarte ble latterliggjort 

Ekssjefen stevner North Energy for usaklig oppsigelse 

Nye store kutt i nordnorsk oljeselskap. Legger ned i Tromsø og flytter til Oslo 

Ansatte i North Energy: – Utrolig kjedelig og litt sjokkerende 

Han handler stort i «fiasko»-selskap 

Aksjeraid i eget selskap 

Nå møtes Karlstrøm og North Energy i retten 

Nord-Norges best betalte leder tjente åtte millioner. Men på ligningen ble det null 

Tapte 32 millioner kroner på tre måneder 

Styreleder blar opp fire millioner for aksjer i kriserammet selskap 

North Energy kjøper oljeselskap 

LESERINNLEGG: – Vi er nå inne i en svært dramatisk økonomisk periode

Selskapet nektet å betale sluttpakke på 5,8 millioner: – Jeg er klar til å kjempe for min pensjon

Skulle skape en pengemaskin, men gikk på stjernesmell 

De har tapt 75 millioner – eierne må drive selskapet på dugnad 

Var Nord-Norges best betalte leder. I dag starter han kampen for å få 5,8 millioner i sluttpakke

Kritisk til at toppsjefen sykmeldte seg: – Det er ikke verdig en leder for et selskap 

– Jeg var engstelig for Erik, og det var en allmenn bekymring for hans helsetilstand 

Her er ledelsens nye plan i skandaliserte North Energy

Oljemygg fikk 359 millioner kroner tilbake fra staten

SNN-sjef: – Nordnorske selskaper gruser «søringene» på børsen

Han blir ny styreleder i North Energy

– Vi har ikke vært fulle sjøfolk ute på byen

Nordnorsk oljetopp tjener fjerde mest

North-sjefens godtgjørelse.

Oljen skulle bli det nye eventyret. Nå er det full oppbremsing

Har bommet 8 av 9 ganger.

Spår ulønnsomme oljeutbygginger

20 største eiere

Per 9. januar 2019

Investor % of total Country
AB INVESTMENT AS 14,6 % Norway
CELISA CAPITAL AS 6,0 % Norway
ISFJORDEN AS 4,6 % Norway
JPB AS 2,9 % Norway
ALTA INVEST AS 2,8 % Norway
CORUNA AS 2,1 % Norway
SALTEN KRAFTSAMBAND AS 2,1 % Norway
TRIOMAR AS 1,5 % Norway
NORDNET LIVSFORSIKRING AS 1,5 % Norway
TAJ HOLDING AS 1,4 % Norway
Danske Bank A/S 1,3 % Denmark
Goldman Sachs & Co. LLC 1,3 % United States
BAKKANE 1,2 % Norway
ORIGO KAPITAL AS 1,1 % Norway
ROME AS 1,1 % Norway
SANDBECH 1,1 % Norway
HSBC Bank Plc 0,9 % United Kingdom
REYNOLDS 0,9 % Norway
AASEN 0,8 % Norway
Nordnet Bank AB 0,8 % Sweden

Artikkeltags