Hans Ivar kjøper opp konkurrent

Kom til enighet om pris med bostyrer.