(Siste)

Stadig flere norske ansatte opplever at personalavdelingene erstattes av amerikanskinspirerte Human Resources-avdelinger (HR-avdelinger). Ifølge Lederne blir HR-avdelingene rene serviceorganer for toppledelsen, mens de ansattes rettigheter ofres.

– Personalavdelingen har tradisjonelt vært et bindeledd mellom bedriftens ansatte og ledelse. Innføringen av strategisk HR i norske bedrifter svekker de ansattes posisjon overfor toppledelsen, sier Tor Hæhre, nestleder Lederne (bildet).

En undersøkelse som De Facto har utført for Lederne, Norsk Ledelsesbarometer, viser at to av tre tillitsvalgte enig med ham.

Ukritisk

Hæhre mener en ukritisk adopsjon av amerikanske HR-modeller vil gå kraftig ut over bedriftsdemokratiet. Noe som heller ikke tjener bedriften.

Ifølge Norsk Ledelsesbarometer er ikke målet med strategisk HR å gjøre de ansatte i stand til å komme med innspill og påvirke bedriftens styring, men å forplikte dem til å bidra til virksomhetens visjoner som blir definert av toppledelsen.

– Resultatene fra undersøkelsen tyder på at den negative utviklingen har gått langt i flere bedrifter. Mange føler ikke lenger fortrolighet til personalsjefen når HR-avdelingen blir arbeidsgivers styringsverktøy, sier Hæhre.

Ledelsens organ

Forsker Bitten Nordrik i kunnskapssenteret De Facto forteller at ansatte som har deltatt i gruppeintervjuer klart gir uttrykk for at HR-avdelingen fungerer som en servicefunksjon for ledelsen heller enn for de ansatte.

– Gjennom hard HR, har personalfunksjonen blitt en mer strategisk funksjon for ledelsen i bedriften, mens arbeidstakeren i større grad opplever å bli tatt hensyn til i mer tradisjonell norsk personalpolitikk, sier hun.

Styring, ikke ledelse

Ifølge Nordrik er HR-ledelse en ovenfra-og-ned-måte å tenke ledelse på.

– Tidligere kom vi fram til kompromiss-løsninger. Hvis jeg skal sette det litt på spissen, handler strategisk eller hard HR om manipulering av menneskelige, myke faktorer, sier hun.

Nordrik mener HR er mer styring enn det er ledelse, og at det svekker troen på det informerte mennesket som selv vet hva som er rett og galt.

– Strategisk HR handler i stor grad om hvordan ansatte skal manipuleres til målene som skal settes, og hvordan de skal motiveres for å nå disse målene, sier forskeren.

Skaper konflikter

Tor Hæhre understreker at den nordiske modellen har fungert i mange år:

– Arbeidsgiverne må se at vi har hatt stor grad av demokrati i norsk arbeidsliv, og at vi har hatt et relativt godt samarbeid mellom arbeidsgiver og arbeidstaker, sier han og legger til at frontene mellom partene i arbeidslivet er betydelig tøffere i andre land, der toppledelsen har tradisjon for å ha større avstand til de ansatte og være mer autoritær.

– Den sterke nordiske personalfunksjonen gjør at vi har sluppet unna mange av konfliktene vi ser rører seg i andre land, påpeker Hæhre. (ANB)