(Siste)

Det gjør også LO-leder Roar Flåthen.

Over halvparten av de spurte i en ny undersøkelse frykter at en liberalisering eller oppmykning av arbeidsmiljøloven skal få konsekvenser for arbeidstiden.

54 prosent er helt eller delvis enig i at resultatet vil bli at arbeidsgiver forventer eller krever arbeid ut over alminnelig arbeidstid. 30 prosent er helt eller delvis uenig i dette. Undersøkelsen er gjennomført av Opinion Perduco for LO.

– Høyresiden snakker fint om en mer fleksibel arbeidsmiljølov. Folk flest har skjønt det samme som oss. Dette betyr at folk må jobbe lengre dager på arbeidsgivers premisser, sier LO-leder Roar Flåthen til Avisenes Nyhetsbyrå (ANB).

– Vi vil forsvare normalarbeidsdagen og folks rett til frihet. Høyresiden vil gi mer makt til arbeidsgiverne. Fine ord gjør ikke høyresidens arbeidslivspolitikk mer spiselig, legger LO-lederen til.

58 prosent av de spurte mener dessuten at dårligere lønns- og arbeidsvilkår gjennom privatisering av velferdstjenestene også vil ramme kvaliteten på tjenestene. 30 prosent er uenig.

– Også her har vi folk på vår side når vi hevder at høyresidens privatiserte velferdsløsninger fører til dårligere kvalitet på tjenestene, sier Flåthen.

– Mange har nok Adecco-saken og lignende saker friskt i minne når de har svart på undersøkelsen. Vi vet at det er lønns- og arbeidsvilkår som er salderingsposten når private vinner anbud på velferdstjenester. Når man tyner folk ekstra blir også kvaliteten på tjenestene dårligere, avrunder Flåthen. (ANB)