(Siste)

Det viser en ny undersøkelse utført av Euro Business School har utført for Organisasjonen Lederne.

310 mellomledere i norske virksomheter er blitt intervjuet og bedt om å krysse av for de fem viktigste fagområdene de ønsket å lære mer om.

Samarbeid

Resultatet viser at «kommunikasjon og samarbeid» rangeres høyest blant de ulike fagområdene mellomlederne skulle ta stiling til.

«Coachende lederskap» og «coaching av egne medarbeidere» er også populære fagområder, der mellomlederne søker mer kompetanse.

«Gjennomføring av interne møter på arbeidsplassen» ble derimot rangert lavest blant de temaområdene mellomlederne ble bedt om å vurdere.

Utfordringer

– Kommunikasjon og samarbeid er et sammensatt fagområde hvor man møter en rekke utfordringer hele tiden, sier administrerende direktør Per Kjetil Parr i Euro Business School (bildet).

– Selv om lederens budskap tilsynelatende er godt kommunisert, vil innholdet i det som kommuniseres ofte tolkes forskjellig blant medarbeiderne. Det kan både skape konflikter og uønsket adferd som strider mot budskapets opprinnelige intensjon.

Ledererfaring

Noe overraskende viser resultatet fra undersøkelsen at ledererfaring og personalansvar har liten betydning for hvilke fagområder man først og fremst ønsker å lære mer om.

Enten man kun har to-tre års ledererfaring og begrenset personalansvar (få medarbeidere) eller ti-tjue års ledererfaring med stort personelansvar (mange medarbeidere), er det de samme fem temaområdene som rangeres høyest på listen over opplæringsbehov. (ANB)