(Nord24)

TROMSØ (Nord24.no): - Det er mange muligheter – og mulighetene er store. I fjor på denne tiden var vi langt nede i en av de størst nedturene i petroleumsindustrien. Det er fortsatt åpenbare utfordringer med reduserte investeringer og folk som har mistet jobbene, men slik vi vurderer det vil dette snu de neste årene. Det er fortsatt mange muligheter på sokkelen - i mange tiår fremover. Det er et budskap som er vanskelig å nå frem med i en kompleks verden.

Det sa oljedirektør Bente Nyland, opprinnelig fra Mo i Rana, da hun la frem oppsiktsvekkende nyheter under Barentshavkonferansen i Hammerfest.

Store ressurser

En ny kartlegging fra det statlige organet innebærer en voldsom oppjustering av potensielle olje – og gassressurser i den uåpnede delen av Barentshavet – tidligere omstridt område – opp mot russergrensen.

Kartleggingen er gjort for at norske myndigheter skal kunne ha et grunnlag for den fremtidige petroleumspolitikken – og for å få et bilde av fremtidige inntekter fra Norges (økonomisk sett) desidert viktigste næring.

Arealet som er kartlagt er enormt svært – mange ganger større enn norsk del av Nordsjøen.

- Og tenk hva som ligger i Nordsjøen, dere, sier Nyland til publikummet i salen.

LES OGSÅ: Den nordnorske toppsjefen tok selv et uvanlig valg. Her er hennes råd til ungdommen

Nye data

Det er også tidligere – helt siden 1973 – samlet data fra området – men disse dataene har på langt nær samme kvalitet som de nye dataene. De nye dataene er fra grunne borehull, samt 2D-seismikk.

Den foreløpige konklusjonen er klar: De uoppdagede olje- og gassressursene i Barentshavet er dobbelt så store som tidligere antatt.

Og: Området inneholder alt som skal til for å gjøre funn – blant annet såkalte «feller» som kan holde på olje og gass.

 

10 mrd fat

Ifølge den nye beregningen er det - bare i den østlige delen av det nye området - trolig 1,3 milliarder standard kubikkmeter oljeekvivalenter (snittberegning). Omregnet til oljefat er det snakk om rundt 10 milliarder fat.Med en oljepris på 55 dollar fatet er det med andre ord snakk om verdier for mange hundretalls milliarder kroner.

Til sammenligning er Johan Castberg-funnet alene rundt 600 millioner fat.

Ifølge Nyland er trolig 60 prosent av dette væske, og resten gass.  

- Dette er forventningsverdier. Det er et usikkerhetsspenn. Det betyr at det kan være adskillig lavere eller høyere – fra 350 millioner standard kubikkmeter til 2,5 milliarder.

Eneste måte å redusere usikkerheten i estimatet er å bore nye brønner.

- Norsk del av Barentshavet kan få en svært viktig rolle for å opprettholde lønnsom produksjon på lang sikt på norsk sokkel.

Leterekord

 

Hun påpeker at olje- og gass i 50 år har spilt en hovedrolle i norsk økonomi – og hun er overbevist om at dette vil fortsette i lang tid fremover – selv med lavere oljepris og kostnadskutt og tøffere krav til industrien.

Det skal bores rekordmange brønner i Barentshavet (15 brønner) i år – og for første gang passerer man Nordsjøen i antall brønner. 

- Det er veldig gledelig, men det er samtidig litt bekymringsfullt med nedgang i Nordsjøen – med tanke på all infrastrukturen der.

Hun er spent på boringene fra Koigen, Gemini, Blåmann samt avgrensning av Alta/Gohta-funnet – og utvikling av Wisting-funnet – og ikke minst nye letebrønner nær infrastrukturen på Goliat.

- Det er viktig at selskapene jobber med samordning fordi infrastruktur er nøkkelen for lønnsomme utbygginger.

- Kan ikke sitte stille å se på

Statssekretær Kjell Børge Freiberg (Frp) i Olje- og energidepartementet forventer milliarder på milliarder fat olje fra Barentshavet.

Han viser til at russerne planlegger boringer på andre siden av grensen de neste årene.

- Vi kan ikke sitte stille å se på  - da må vi handle for å ivareta norske interesser.

Statssekretæren viser til at aktivitet til havs alltid har gitt aktivitet på land.

- Vi har bare sett begynnelsen.

Freiberg forventer samtidig at det vil komme en plan for utbygging og drift (PUDI) for Johan Castberg-funnet i løpet av året, men er også svært spent på den kommende og storstilte borekampanjen i Barentshavet.