(Siste)

Konsumprisindeksen (KPI) spratt opp 0,4 prosent fra juni til juli.

Inflasjonstallene er dårlig nytt for dem som håper på rentekutt i september.

KPI står nå i 134,4, melder Statistisk sentralbyrå. Det er økningen i matvarepriser på 2,6 prosent som har bidratt mest til oppgangen. Prisøkningen kan delvis ha sammenheng med prisjusteringer som ble gjort 1. juli i forbindelse med jordbruksoppgjøret.

Alle matvaregruppene har blitt dyrere, unntatt frisk frukt og grønnsaker.

Prisene på drivstoff har gått opp med 3 prosent fra juni til juli, mens møbelprisene har steget med 3,8 prosent. Oppgangen dempes av billigere klær, sko og hotellopphold.

Kjerneinflasjonen, som er konsumprisindeksen korrigert for avgiftsendringer og energivarer, steg med 0,4 prosent fra juni til juli, og er opp 1,8 prosent siden i fjor.

Det gjør at rentekuttet som Norges Bank har varslet i september henger i en tynn tråd, men analytiker Magne Østnor i DNB Markets mener rentekutt fortsatt er mulig.

– Inflasjonstallet fra juli innebærer at kronen vil måtte styrke seg kraftig i tiden fremover for at dette nå skal bli tilfellet. Vårt syn på utsiktene for norsk økonomi tilsier imidlertid at vi fortsatt tror Norges Bank vil kutte renten i løpet av høsten, sier han. (ANB–NTB)