(Siste)

Onsdag er det duket for massive protester fra fagbevegelsen landet rundt mot EUs vikarbyrådirektiv. En rekke LO-forbund oppfordrer til politisk streik, mens enda flere stiller seg bak aksjoner og demonstrasjoner i en rekke norske byer. Motstanderne av direktivet håper blant annet å snu Arbeiderpartiets stortingsgruppe, som før jul sa ja til innføring av direktivet. Det ser det ut til at de bare kan glemme.

– Jeg deler fullt ut blant andre Fellesforbundets bekymring over økningen i antall midlertidig ansatte. Men diskusjonen om vikarbyrådirektivet handler ikke om å være for eller mot dette, sier arbeidsminister Hanne Bjurstrøm (Ap) til Avisenes Nyhetsbyrå (ANB).

– Regjeringens standpunkt er at faste stillinger skal være hovedregelen, og at vi må snu en uakseptabel utvikling, legger hun til.

Bjurstrøm erkjenner at det er ulike syn på om vikarbyrådirektivet vil bedre eller forverre situasjonen, men er selv av den soleklare oppfatning at direktivet vil virke positivt inn.

– Situasjonen i dag har jo oppstått uavhengig av direktivet. Nå kan vi få en regulering av bransjen i hele Europa, der vikarer får like lønns- og arbeidsvilkår som de fast ansatte, slår statsråden fast.

Bjurstrøm framhever også regjeringens såkalte vikartiltakspakke, som nå er ute på høring fram til månedsskiftet. Denne pakken er et svar på mange av bekymringene som kom fra LO under høringsrunden på selve direktivet. Både innsynsrett, drøftingsrett og solidaransvar er blant regjeringens tiltak. '

– Vi tar selvsagt alvorlig de sterke synspunktene mot direktivet, men vi mener fortsatt at det er egnet til å rydde opp i vikarbransjen. Vikarpakken er dessuten både dristig og radikal, mener Bjurstrøm.

Direktivtilhengerne i NHO håper, og motstanderne i LO frykter, at norske regler og hovedregelen om fast ansettelse vil måtte mykes opp som følge av direktivet. Arbeidsministeren mener imidlertid at NHO kunne ha prøvet dette i EU-systemet for lengst, som direkte følge av EØS-avtalens frie flyt av arbeid og tjenester.

– Det er ingen ny juridisk knagg å henge dette på nå. All vår juridiske ekspertise mener at norske regler står seg, sier Bjurstrøm.

Hennes partikollega, stortingsrepresentant Steinar Gullvåg, går enda lenger i sitt forsvar for vikarbyrådirektivet.

– Det er mellom 65.000 og 100.000 mennesker som i dag har arbeidsforhold som vil bedres av direktivet. Dette har ikke kommet fram i debatten, sier Gullvåg til ANB.

Han tror at den beinharde motstanden mot selve direktivet også kan ha andre årsaker.

– Jeg tror enkelte også har en annen agenda, og at det egentlig er selve EØS-avtalen de vil til livs, hevder stortingsrepresentanten. (ANB).