Innvandringen til Norge slo alle rekorder i fjor. Tall fra SSB viser at tallet på innvandrere i Norge kan komme opp i 1,3 millioner i 2050. Innvandrerne vil da utgjøre 20 prosent av befolkningen.

I 1970 var innvandringsstatistikken i Norge negativ. Det var om lag 1000 flere utvandrere enn innvandrere. Ti år senere var netto innvandring på 4071 innbyggere. I 2000, 9688, og i 2010 hele 42346. I 3. kvartal i fjor ble det satt ny rekord med en nettoinnvandring på 14200 personer.

Lørdag skrev Nordlys om de nye nordlendingene. På Lerøy-fabrikken på Skjervøy utgjør arbeidsinnvandrere med utenlandsk opprinnelse omtrent halvparten av arbeidsstokken.

LES REPORTASJEN: De nye nordlendingene.

Skaper store behov

Det kommende nordnorske industrieventyret vil trolig skape behov for flere tusen nye arbeidstakere de neste tiårene. I dag er arbeidsledigheten i landsdelen lik null.

Per-Willy Amundsen er allikevel svært skeptisk til at innvandrere rykker inn og overtar arbeidsplassene i norsk industri.

– Jeg ser ikke at det skal være nødvendig å bruke utenlandsk arbeidskraft for å bemanne norske arbeidsplasser. Vi har nok folk. Utfordringen vår er å få norsk ungdom til å utdanne seg til de jobbene som industrien har behov for. Da må vi endre utdanningssystemet. I dag har det feil innretning. Hvor mange kjønnsforskere og sosialantropologer har vi egentlig bruk for i dette landet?

Vil be folk flytte nordover

– Det er gjort flere internasjonale undersøkelser som viser at stater ikke trenger å gjøre seg avhengig av utelandsk arbeidskraft for å utnytte det industrielle potensialet. Vi har imidlertid utfordringer i utdanningssystemet, og de bør vi nå løse.

– Det er også slik at arbeidsledigheten nå er størst i Osloregionen. I første omgang burde man kanskje oppfordre arbeidssøkere om å flytte nordover, sier stortingsrepresentanten.

Må ikke være permanent løsning

– Tror du det er realistisk å få dette til innenfor den tidsrammen som industrien antyder?

– Jeg ser at det på kort sikt kan være nødvendig å gjøre grep som innebærer å bruke utenlandsk arbeidskraft, men dette må ikke bli den permanente løsningen på utfordringene, sier Amundsen.

– Vi er allerede del av et europeisk arbeidsmarked. Vi bør ikke åpne for innvandring fra land utenfor dette området.

– Ser du at det kan være kulturelle problemer kyttet til økt arbeidsinnvandring i Nord-Norge?

– Ja. Det vil være er en fordel om vi ikke importerer altfor mange etniske minoriteter