Tollpost Globe, som hvert år har fraktet omlag 12.000 containerlass til sjøs fra Bodø til Tromsø, ser nå ikke annen råd enn å legge ned godsruta til sjøs med virkning fra 1. oktober. Båten «MS Tege», som har gått fraktruta siden 1984, er moden for utskifting. Tollpost Globe vil imidlertid ikke bruke flere hunder millioner kroner på å erstatte skipet.

– Det er ikke tatt noen endelig beslutning, men vi legger opp til å avvikle båten og dagens ordning med frakt videre fra Nordlandsbanen, hvis vi ikke får på plass en annen båtløsning, sier markeds- og kommunikasjonsdirektør Ole A. Hagen i Tollpost Globe til Nordlys.

Splitte regninga?

– Hvilken løsning ønsker dere?

– Det beste ville være å utnytte kapasiteten til Nordlandsbanen og frakte godset videre fra Bodø med båt. Det ideelle ville ha vært at vi kunne ha gjort det sånn som på Nordlandsbanen, at det er åpent for å kjøpe plasser for Schenker, Bring og de andre aktørene hos en reder som eier skipet, eller at myndighetene kunne støtte et konkurransenøytralt alternativ, sier Hagen.

Tollpost Globe har ifølge Hagen vært i dialog med fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen fire ganger, uten at det har gitt resultat.

– Etter all sannsynlighet blir godsruta lagt ned?

– Ja, svarer Hagen kontant, men understreker at det er styret som i mai skal ta den endelige beslutningen.

Containerlassene tilsvarer omtrent 6.000 trailerlass på strekningen Bodø - Tromsø hvert år.

Vil ha statlig fraktskip

Konkurrenten Nor Lines har også tatt til orde for et statlig alternativ som kan frakte gods fra Nordlandsbanen videre nordover til sjøs.

– Vi går fortsatt med tre godsskip fra sør til nord hver uke, og to av dem fortsetter videre nordover til Finnmark, sier administrerende direktør Toralf Ekrheim til Nordlys.

– For et års tid siden tok vi til orde for at myndighetene kunne stille med et gassdrevet skip fra Bodø til Tromsø, som kunne forlenge transporten fra Nordlandsbanen, sier Ekrheim.

De har selv bestilt gassdrevne skip, som vil være i rute fra 2014.

– Vi har to nybygg på gang som kommer i fart fra 2014, der begge er naturgassdrevet. Meningen er at de skal gå inn i en rute fra Holland til Hammerfest. De kommer til å passere Bodø én gang i uka, forteller Ekrheim.

Kundene taper

Styreleder Adrianne Ubeda i NHO Logistikk og Transport region Nord-Norge understreker at det hverken er bra for miljøet eller kundene at mer av transporten flyttes fra sjø til vei.

– Vi synes det er trist hvis godsruta legges ned. Tollpost Globe har gjort en kjempejobb og båtløsningen har fungert glimrende. Nå blir det økt aktivitet på veiene. Vi får jo i dag containere til Tromsø via Sverige fra Narvik, og det er mye forsinkelser. Leveringskvaliteten vil bli dårligere, så kundene vil merke det, sier Ubeda til Nordlys.

NHO Logistikk og Transport region Nord-Norge har vært i kontakt med Nordland og Troms fylkeskommune om saken, men Ubeda skjønner at de hverken har økonomiske anledning til å kontrahere et nytt skip eller kan blande seg inn i det frie markedet for godstransport.

– Det beste hadde vært å få til en felles løsning for aktørene i bransjen. Der må myndighetene legge noen føringer, tenker jeg. På lik linje som myndighetene legger jernbanelinjer, må man kunne finne en løsning til sjøs også, men jeg er redd de ikke helt ser utfordringene her i nord. De har nok med toglinjene i Sør-Norge, sier Ubeda.

Spøker for Nordlandsbanen

En nedlegging av godsruta til sjøs kan også få konsekvenser for Nordlandsbanen. Godstrafikken utgjør den viktigste inntekten for NSB.

– Godstrafikken er selve begrunnelsen for Nordlandsbanen. Når vi først har den der, er en stadig økende passasjertrafikk en god bonus. Men det er godset som er grunnlaget, understreket jernbanedirektør Elisabeth Enger til NRK i fjor sommer.

Både Avisa Nordland og NRK Nordland har omtalt saken tidligere.