Slik kan den nye Teaterparken i Tromsø bli

ILLUSTRASJON: Aker Solution og Teaterparken sett fra Tromsøysundet.

ILLUSTRASJON: Aker Solution og Teaterparken sett fra Tromsøysundet. Foto:

Artikkelen er over 5 år gammel

Hvis Aker Solutions får det som de vil. Klimatisert lysgård, kubistisk hovedbygg og publikumsarealer over 15.000 m2- SE BILDENE!

DEL

Aker Solutions er en av de mange interesserte i å bygge nytt bygg på området mellom Hålogaland teater og Framsenteret i Tromsø. Aker Solution ønsker å etablere sitt nye kontor for offshorerettet ingeniørvirksomhet i Tromsø her, og nå har DARK arkitekter AS levert en planbeskrivelse for hvordan de ser for seg at området og bygget kan bli seende ut, hvis Aker Solution får byggetillatelsen.

Aker Solution ønsker en total byggeflate på 15.000 m2. Av disse skal 12.000 m2 dekke Aker Solutions utbyggingsbehov, mens 3.000 m2 skal tilrettelegges for ulike handels- og servicetilbud rettet mot publikum. Disse 3.000 m2, sammen med etableringen av en ny teaterpark er ment å gjøre området mer attraktivt for både besøkende og de som skal arbeide i området.

Vil etablere Teaterpark

Aker Solutions bygg er planlagt utbygd i to faser, og skal til sammen legge til rette for opp mot 650 arbeidsplasser. Inkludert i planene ligger det en fjerning av Norsk Folkehjelps eksisterende bygg på området. Norsk Folkehjelp vil bli tilbydt nye kontorlokaler i Aker Solutios nybygg.

I forslaget ligger også planer for etableringen av en Teaterpark som skal ligge på sjøsiden av området. Ifølge DARK arkitekters planbeskrivelse legges det opp til at en ny Teaterpark kan bli et viktig offentlig rom for sentrum sør, som kan knytte sammen flere sentrale institusjoner og store arbeidsplasser på området.

I planforslaget heter det at planområdet er et område med stor betydning for Tromsøs videre utvikling. Blant annet foreligger det konkrete planer for bygging av et høyhushotell på tomta nord for planområdet, samt videre utbygging på tomter sør for planområdet. I forslaget heter det at man vil sikre en videreføring av sentrums karakter med definerte gaterom, aktivitet på gateplan og en relativ høy og effektiv utnyttelse av tomtearealet.

SE BILDENE: Slik kan Aker Solutions' bygg bli

Klimatisert lysgård

Bygget som DARK arktitekter AS har tegnet for Aker Solutions er planlagt oppført med to hovedvolum: en kube med tilnærmet kvadratisk frunnplan og en frittstående lamell. Kuben har en klimatisert lysgård og er planlagt knyttet sammen med lamellen via 1. etasje. Begge bygningene skal være på fem etasjer.

Det kubistiske hovedbygget vil være organisert rundt en overdekket lysgård, hvor første etasje vil ha publikumsrettede arealer som kantine, resturant, kafé, resepsjon og møtesenter. Disse områdene vil være vendt mot Teaterallmenningen utenfor Hålogaland teater.

Når det kommer til forslaget om en ny Teaterpark, foreslås denne opparbeidet med småkoller og vegetasjon, både for å øke det visuelle og estetiske utseendet samt for å redusere den kraftige nord-sørgående vinden i området.

Artikkeltags