ALTA (Nordlys): Etter snaue to års drift kan Jonas Aalstad Haugen se tilbake på en eksplosiv vekst i fiskekassefabrikken Isopro. En avtale med Grieg Seafood om levering til lakseslakteriet deres muliggjorde investeringen på 25 milloner kroner for drøye to år siden. Jonas eier 40 prosent av bedriften og med på investeringslaget var også laksegiganten samt Håkon Volden. Nå omsetter bedriftens 16 ansatte for om lag 50 millioner. Om fem år håper Aalstad Haugen å kunne tredoble omsetningen.

Sikter mot 150 millioner

- Vi har vokst veldig fort og ser stadig nye forbedringer i produksjonen og jeg vet vi enda har mye å hente på effektivisering i drifta. Likevel tror jeg vi kan omsette for 150 millioner om fem år, sier den unge gründeren. Han forteller om en målrettet utvikling der bedriften har gjort prioriteringer for å sikre logistikken.

Kjøpte egne trailere

- Fordi det er så store svingninger i etterspørselen etter fiskekassene ettersom hvordan sesongene og været varierer, ville vi blitt hardt presset på fraktkostnader av transportører. Vi er avhengig av å kunne sende kasser til kysten eller slakterier med få timers varsel. Derfor valgte vi å kjøpe inn tre egne trailere for å kjøre varene våre. Vi har ikke råd å være avhengig av ledig kapasitet til andre transportører.

Fiskebrukene neste

Jonas sier de har valgt å satse på produkter for hvitfisk-bransjen i tillegg til lakseoppdrett for å ha flere bein å stå på. Nå er det like før vinterfisket av torsk starter for fullt og etterspørselen av fiskekasser vil kreve tre skift ved anlegget i det gamle Westamarin-bygget i Alta.

- Dette er en krevende bransje, men heldigvis har vi fått gode folk til å jobbe med oss. Vi har rekruttert lokale arbeidere som står godt på når vi har høyt tempo i fabrikken, sier den tidligere rørleggeren som tjener mere penger på fiskekasser enn å smøre gjenger.