Denne havna mener Hurtigruten begynner å koste mer enn den smaker

DYRT: Havneavgiftene fra Nordkapp er blant dem Hurtigruten nå vil undersøke nærmere. De mener havna har overfakturert selskapet de siste to årene. Her fra mottakelsen under "Hurtigruten minutt for minutt".

DYRT: Havneavgiftene fra Nordkapp er blant dem Hurtigruten nå vil undersøke nærmere. De mener havna har overfakturert selskapet de siste to årene. Her fra mottakelsen under "Hurtigruten minutt for minutt". Foto:

Artikkelen er over 5 år gammel

Norske havner har krevd 20 millioner mer fra Hurtigruten.

DEL

Hurtigruten har de siste fire årene økt sine havneutgifter fra 73,4 millioner til 92,3 millioner, melder Dagens Næringsliv.

- Denne økningen har kommet etter at den nye Havneloven trådte i kraft. Det er veldig mye penger for oss, sier kommunikasjonsdirektør Anne Marit Bjørnflaten.

De vil nå gå gjennom avgiftene de betaler i alle norske havner og be om dokumentasjon fra dem som stikker seg ut.

Nordkapp må dokumentere

I følge Dagens Næringsliv har Hurtigruten allerede bedt Nordkapp kommune om dokumentasjon på deres krav. De mener kommunen har overfakturert dem de to siste årene.

- Vi har en prosess der vi vil vurdere det vi betaler opp mot hvilke tjenester vi faktisk mottar. Og vi kommer trolig til å ta kontakt med flere havner på samme grunnlag, sier Bjørnflaten.

Hurtigruten er eneste aktør som driver daglig trafikk langs hele kysten. De har oppdaget både kraftig økning i avgifter og store forskjeller mellom havnene i hvordan avgifter beregnes.

I motsetning til mange andre kan de heller ikke velge hvilke havner de skal anløpe.

- Vi har en avtale med staten om hvilke havner vi skal anløpe. Vi anløper fortsatt de samme 34 havnene, hver dag året rundt, sier Bjørnflaten.

- Kan dere ikke be staten om kompensasjon når dere får slike ekstraordinære avgiftsøkninger?

- Om det viser seg at vi er urettmessig fakturert, blir det ikke mer riktig av at vi får en kompensasjon.

Vil ha forskrift

Havneavgiften fra Hurtigruten er samtidig viktig for at havnen skal opprettholde drift og investeringer.

- En undersøkelse fra 2009 viste at vi utgjorde store deler av inntektsgrunnlaget for mange norske havner. Men vi vil ikke dekke utgifter som ikke angår vår aktivitet.

Nettopp dette mener Hurtigruten har skjedd i Stranda. Der venter de på dom i en tvistesak, der de mener Stranda har krevd inn avgifter uten lovhjemmel.

Hurtigruten ønsker seg en statlig forskrift om hvordan norske havner skal beregne sine avgifter.

- Dette har vi tatt opp i møter med Samferdselsdepartementet.

Artikkeltags