(Nordnorsk debatt)

Tinglyste dokumenter skal kunne forhindre at inntrengere kan komme på ditt ervervete område og ta seg til rette. Vi betaler høye gebyrer til staten for å få tinglyst våre rettigheter.

Beitekonflikten i Kjellerskogen handler om at bøndenes tinglyste rettigheter fra 1905 er satt til side og området er gradvis, mer og mer tatt i bruk som arena for hundekjøring. Til tross for at Statskog står som eier av store deler av området, er altså bøndene bruksrettshavere og har tinglyste papirer på dette. Gjennom flere generasjoner har folk og husdyr i området fått leve i fred med sine rettigheter.

Konflikten oppstod fordi nye brukere tok seg inn i området med store hundespann med vogn eller ATV-maskiner på slep etter hundene. De lagde nye traséer med motorsag og brukte gravemaskin til å grøfte og legge ned rør-overganger. For hver gang leder i hundekjørerlaget ble konfrontert med dette, var svaret Allemannsretten eller at de hadde fått lov av Statskog. Aldri ble dette dokumentert, og nå viser det seg at de ikke har noen dokumenter på tillatelser. Hvordan er det mulig at slik atferd ikke blir stoppet, men får pågå i år etter år? Samtidig til fortvilelse og nedsatt livskvalitet for de som har tinglyste rettigheter på at beitedyr skal få gå i fred og folk skal kunne bruke naturen til et fredelig friluftsliv uten hyl og møkk fra hundrevis av hunder. Det forunderlige er at både Politiet og kommunens folk har visst at ulovligheter har foregått, med bla. graving i myr med maskin uten søknad. Like fullt har ingen, særlig ikke kommunens øverste ledelse, tatt hensyn til bøndenes tinglyste rettigheter.

Statskog v/Kåre Rasmussen sa seg villig i 2019 til å avgi et annet område for hundekjøring, Tørrfossmoen. Nå manglet det bare at kommunen regulerte området, hundefolket ville fått utfolde seg i egen trasé og bøndene fikk igjen fred for beitedyrene sine. Men til tross for at både bøndene, Statsforvalteren og Politiet har rådet Nordreisa kommune til å regulere et eget område for hundekjøring, har dagens kommuneledelse v/ordfører anbefalt et privatrettslig oppgjør om beitekonflikten. I seg selv en problemløsning mange stiller seg undrende til. Dette rettsoppgjøret pågår i disse dager og blir svært kostbart for alle parter.

Befolkningen i området Kjelleren som har levd med hundeglam, tap av dyr på beite, ødelagte porter og provokasjoner i årevis, fortjener et bedre liv enn dette! Skal deres tinglyste beiterettigheter som handler om tradisjonell, lokal matproduksjon fortrenges av nye brukere som overser andres rettigheter og sine egne plikter? Skal Nordreisa kommune være uten ansvar i denne ødeleggende konflikten? Det skal prøves i retten nå.