Når kundene blir hjemme, kommer de til kundene – starter hjemkjøring av fisk

Dragøy finner nye løsninger i Korona-krisen.