Gå til sidens hovedinnhold

Nå skal de avsløre hemmelighetene på havbunnen

– Utvilsomt et nyttig verktøy.

For abonnenter

Detaljerte kart over havbunnen vil gi mange en enklere hverdag.

– Dette vil utvilsomt bli et nyttig verktøy for de som skal forvalte kyst og fjordstrekningene og for de som driver næringsvirksomhet i disse områdene. For første gang får vi detaljert kunnskap om landskapet under vann, sier geolog Sigrid Elvenes i Norges geologiske undersøkelse (NGU).

De siste dagene har forskningsfartøyet FF Seisma operert i fjordene i Skjervøy og Kvænangen. Dette området er ett av tre i landet som nå blir undersøkt. Pilotprosjektet kan senere bli utvidet til å dekke hele den norske kystsonen, et areal på 100.000 kvadratkilometer.

Hittil har det kun vært sjøkartene. De er laget for at fartøyer skal kunne navigere trygt. Kun dybdeinformasjon og de punktene som kan representere fare for skipstrafikken er tegnet inn. Selve landskapet under vann er stort sett bare gule felter på kartet.


Detaljert kunnskap

– De kartene som nå blir utviklet vil inneholde mye mer informasjon og bli et viktig verktøy for de som skal forvalte kystsonen. Det vil være dybdeforhold, geologiske og biologiske data, og en beskrivelse av den kjemiske tilstanden. Kunnskap om bunnforholdene vil også være viktig for fiskere og andre som driver næringsvirksomhet langs kysten, sier Elvenes.

Kartverket, Havforskningsinstituttet og Norges geologiske undersøkelse samarbeider om innsamlingen av data. Informasjon fra ulike sensorer blir satt sammen til et digitalt kartverk. Om få år kan de marine grunnkartene mates inn i kartplottere. Da kan fiskere se og vurdere det undersjøiske landskapet før de setter garn eller setter ut trålen, og på den måten unngå problemer.

Denne formiddagen er det området rundt den lille øya Hakkstein, øst for Skjervøy, som blir undersøkt. Kameraet som senkes ned på bunnen sender levende bilder opp til fartøyet der geologen følger med på Skjermen.


En verden under vann

– Det er fascinerende. Landskapet under vann er like variert som det vi har over vann. Det er fjell og daler, berg og sandsletter. På de nye kartene vil dette landskapet tre frem og den detaljerte informasjonen har svært mange anvendelsesfelt. Et eksempel: Når myndighetene skal godkjenne utslipp i havet er det viktig å ha oversikt over hvor det er god vannutskifting. Det vil man kunne lese ut av disse kartene, sier Elvenes.

Arbeidet med kartleggingen I Skjervøy og Kvænangen startet i april da Havforskningsinstituttet filmet en stor del av den aktuelle kystlinja. De neste ukene skal NGUs forskningsfartøy samle inn siste del av informasjonen. I tillegg til videofilmingen skal det tas bunnprøver og dybdemålinger.

Kommentarer til denne saken