Det skriver tilsynet i en pressemelding.

– Årsaken til sykdomstilfellene er fortsatt ikke kjent, men færre nye tilfeller og resultatene fra den omfattende kartleggingen, tyder på at det ikke er snakk om noe som lett smitter mellom hunder.

Ifølge pressemeldingen mottar Mattilsynet og Veterinærinstituttet nå få meldinger om hunder med blodig diaré fra veterinærer, og antall sykdomstilfeller går ned.

Det er også klart at alle sykdomstilfellene ikke kan settes i sammenheng med hverandre.

– Du må fortsatt kontakte veterinær hvis du oppdager symptomer på sykdom som kan trenge behandling, og du bør ringe veterinæren før du tar med deg akutt, alvorlig syk hund dit, sier Ole-Herman Tronerud, veterinær og seniorrådgiver i seksjon dyrehelse i Mattilsynet.