NVE varsler økt snøskredfare i store deler av Nord-Norge.

Årsaken er mye vind og nedbør det neste døgnet.

Faregraden øker fra 2 (moderat) til 3 (betydelig) for Tromsø, Lyngen, Nord-Troms, Sør-Troms, Indre Troms og Vest-Finnmark. Dette gjelder fra onsdag. Det er da meldt stiv kuling fra nordvest i fjellet rundt Tromsø.

I følge varselet vil nedbør og vind gi fokksnøflak i leområder. Dette gjør at skred lett kan løses ut, og i noen tilfeller løses ut naturlig.

Skredfaren er størst i sør- og østvendte helninger, fra 400 meters høyde.