I dag starter arbeidet med å montere de kjente og kjære blå rekkverkene i Kongsbakken og Kirkegårdsvegen.

Rekkverkene ble tatt ned i fjor og har blitt restaurert.

– En del av Tromsø kommunes by- og kunsthistorie kommer på plass igjen, konstaterer kommunikasjonsrådgiver Egil Jens Pettersen i en melding fra kommunen.

Fortau stenges

Arbeidet starter i Kirkegårdsvegen der rekkverket blir montert i løpet av uke 22.

Mens arbeidet pågår blir deler av fortauet på sørsiden av Kirkegårdsvegen stengt, men myke trafikanter kan trygt passere området.

Rekkverket i Kongsbakken skal monteres i løpet av uke 23.

Under anleggsperioden blir fortauet på rekkverkssiden / nordre side stengt. Myke trafikanter bes følge skilting til nærmeste trygge krysningspunkt av veien.

Les også

Skal vi verne eller fjerne?

Fra 70-tallet

De blå rekkverkene i Kirkegårdsvegen og Kongsbakken ble laget på 70-tallet. Siden har de vært utsatt for vær og vind, brøytebiler og uheldige bilførere. De er nå rettet opp, galvanisert og lakkert å nytt.

Det var smeden Rolf Myrstad som laget de originale rekkverkene. Noen av kunstdelene kan restaureres, mens stolper og håndlister er nye.

Det er Bergman Mekaniske fra Vangsvik på Senja som har stått for restaureringen.