UNNs avdeling for mikrobiologi og smittevern kan nå teste blodprøver for å se om de inneholder antistoffer mot koronaviruset (SARS-CoV-2). Det vil kunne vise hvor utbredt sykdommen er, hvem som kanskje er immune, og kan også bidra til behandling av alvorlig covid-19.

Det skriver UNN i en pressemelding.

Fagmiljøer i hele landet har lenge jobbet med å utvikle en blodprøve som kan vise om man har antistoffer mot covid-19. UNN har nå fått muligheten til å tilby en slik antistofftest.

Det betyr at fastleger og andre som sender koronaprøver til analyse hos UNN, nå også kan be om å få sjekket om en pasient har vært smittet av covid-19 tidligere, skriver UNN.

– Positiv antistoffprøve betyr at man har hatt sykdommen, og muligens kan være immun mot å få den igjen. Antistofftester vil også gi viktig informasjon om hvor utbredt smitten har vært i samfunnet, og kan kanskje bidra til utvikling av en behandlingsmetode, sier overlege Garth Tylden ved avdeling for mikrobiologi og smittevern ved UNN, ifølge pressemeldingen.

Følgende personer kan be om å bli testet for antistoffer:

  • Hvis du tror du kan ha hatt covid-19
  • Hvis du tror du kanskje har covid-19 nå
  • Hvis du skal være blodgiver

Selv om man tester negativt (ikke har antistoffer), er det ikke garantert at man ikke er smittet. Mange utvikler ikke antistoffer før 14 dager etter at de fikk symptomer. Selv om man tester positivt (har antistoffer), kan det hende at man fortsatt er smitteførende. Det er heller ikke sikkert at man er immun mot sykdommen selv om man har antistoffer, skriver UNN.