Gå til sidens hovedinnhold

Nå kan dette merket dukke opp på veien i Tromsø

Nytt delesymbol skal gi bedre sykkel-tilrettelegging

Et nytt sykkel-symbol, kalt Sharrows, skal bidra til økt fremkommelighet og bedre trafikksikkerhet for syklister.

Delesymbol er det norske begrepet.

Statens vegvesen har nå tatt delesymbolet inn som et vegoppmerkingssymbol i skiltforskriften. Delesymbol er oppmerking i veibanen med pil og sykkelsymbol for å informere bilistene om å dele veien med syklister på viktige sykkelruter og for å gjøre syklister mer synlige for bilister.

Delesymbolet Sharrows brukes i dag i flere land i Europa samt i USA.

Testet ut

Delesymbolet har vært testet ut i Lillehammer og Horten de siste årene. Evalueringen fra Transportøkonomisk institutt har vært positiv.

Nå kan symbolet bli tatt i bruk i Tromsø og resten av landet.

– Delesymbol kan bidra til bedre framkommelighet og øke trygghet og trafikksikkerhet for syklister i gater der man ikke har plass til eller mulighet for egen infrastruktur for sykkel. Symbolet informerer syklister og andre trafikanter om at man befinner seg på en sykkelrute, sier Bente Beckstrøm Fuglseth i Statens vegvesen i en pressemelding.

Kortere strekninger

Delesymbol kan brukes på kortere strekninger som mangler infrastruktur. Hastigheten bør være lav, og det bør heller ikke være for mye biltrafikk.

– Oppmerkingen kan ikke alltid alene løse utfordringene. Delesymbol kan eventuelt kombineres med fartsreduserende tiltak som fartshumper eller lignende. Slik at det oppleves som trygt og sikkert å sykle i gaten, sier Fuglseth.

Kommentarer til denne saken