Nå har FrP vedtatt dette forslaget: – Vi merket en holdningsendring i regjeringen etter at vi gikk ut

Resolusjonsforslaget ble enstemmig vedtatt.