Fra i dag, mandag 26. oktober, er 23 leger i Norge tatt ut i streik. I Tromsø er det snakk om fem leger.

Ifølge i iTromsø, som omtalte saken først, har disse Tromsø-legene blitt tatt ut:

Ingrid Schjeldrup Berntsen – Nordlyslegene.

Clas Hammari Kristensen – Kvaløysletta legekontor.

Erle Svebakk Giske – Kroken legekontor.

Marit Osima – Utsikten legekontor.

Karina Enoksen – Skansen legekontor.

I Narvik er også fem leger tatt ut.

Tar ut 10 leger i streik i Nord-Norge

Ikke enige

– Norge står midt i en pandemi som har hatt store konsekvenser for helsetjenesten. Vårt første uttak skåner befolkningen og pasientene i stor grad for konsekvensene av streiken. Vi er opptatt av å ta samfunnsansvar, også under en streik, sier president Marit Hermansen i Legeforeningen i en pressemelding.

Det var onsdag 15. oktober at Riksmekleren konkluderte at det ikke var mulig for partene å komme til enighet. Konflikten går blant annet ut på uenigheter rundt særavtalen som regulerer legevakt, arbeidsforhold for nyutdannede leger og samfunnsmedisin. Legeforeningens krav i forhandlingene har vært at legen må samtykke til mer enn sju timers legevakt i uken, tilsvarende 28 timer i beredskapsvakt. Timene på legevakt kommer i tillegg til arbeidsuken som fastlege.

Har legevakt-turnus

Ifølge Legeforeningen jobber leger i mindre kommuner i snitt 37,7 timer legevakt per uke, enten i form av tilstedevakt, hjemmevakt eller bakvakt.

En fjerdedel av legene har mer enn 52,8 timer legevakt i uken. Dette kommer i tillegg til en vanlig arbeidsuke som fastlege.

– Som fastlege har du plikt til å delta i legevakt. Det skjer på toppen av full arbeidsuke som fastlege. Kommunen har mulighet til å pålegge fastlegene et uendelig antall timer ved legevakten i tillegg, utdyper Hermansen til Nordlys.

Kommunesektorens organisasjon (KS), som har sittet på andre siden av forhandlingsbordet, mener at legevaktordningen er bygget på at fastleger skal gå legevakt og at hele ordningen ville blir satt i spill om legene selv fikk avgjorde hvor mye de skulle gå legevakt.

Ifølge iTromsø har de fem legene som er tatt ut i Tromsø vanligvis legevakt-turnus, men ingen av dem er satt opp på vakt denne uken.

Legeforeningen har varslet om opptrappingen av streiken i løpet av uken.

Brudd i forhandlingene: Leger i Troms forbereder mulig streik