(Fremover)

Polar Park har bare halvparten så mange i jobb nå som i sommer. I dag er to av fem ansatte i permisjon, i tillegg har daglig leder sluttet. De tre som fortsatt er i jobb, er en minimumsbemanning for å ta vare på dyrene.

– Må prøve

De tre sørger også for å ta imot det som fortsatt kommer av besøk.

– Det er fortsatt et visst tilsig. Nordmenn i helgene og utlendinger i ukedagene. Så lenge det kommer inn såpass penger at det lønner å holde åpent, så fortsetter vi med det, sier Norum som likevel ser for seg en tung høst og vinter.

– Det var ikke nok omsetningsreduksjon i sommer til at vi fikk støtte. I vinterhalvåret er 95 prosent av inntektene fra utlendinger. Da kommer vi til å måtte tære på reservene fra i sommer.

Normalt har de kunnet ha hele staben i jobb året gjennom, og alt lå ifølge Norum an til at 2020 skulle bli en svært god sesong.

– Nå må vi gjøre et forsøk på å klare oss frem til neste sommer, sier han og bekrefter at i verste fall kan det ende med konkurs.

Han tror ikke det er noen innenfor reiselivsnæringen som våger å avskrive en sånn utgang slik situasjonen er blitt.

Katastrofe

– Med dyrene som vi har, så vil jo det være en katastrofe, sier han og håper at det nå kommer en pakke som vil holde liv både i dem og i Polar Park.

Aps reiselivspolitiske talsperson Åsunn Lyngedal mener parken er et altfor typisk eksempel på situasjonen for reiselivet.

– NHOs ferske medlemsundersøkelse viser at en av tre reiselivsbedrifter frykter konkurs og like mange planlegger oppsigelser.

– Situasjonen for norsk reiseliv er ytterst alvorlig, men høyreregjeringen tar seg all verdens tid, mener hun.

Les også: Polar Park gir bort to kartonger med avanserte smitteverndresser

Hun reagerer på en uttalelse fra finansministerens om at reiselivet ikke skal subsidieres, og mener utsagnet viser at han ikke forstått hva smitteverntiltakene gjør med reiselivsnæringen.

Smitteverntiltak

– Reiselivet har ikke bedt om subsidier, men kompensasjon for at markedet deres er borte på grunn av smitteverntiltakene. Kompensasjonsordningen for næringslivet ble avviklet den 1. september, men regjeringen har ikke kommet med noen nye tiltak for de bransjene som er hardest rammet av koronapandemien og smitteverntiltak.

– Selv om finansministeren har varslet en ny krisepakke, er det helt i det blå hva den vil inneholde og når den kommer. Det betyr at mange lever i stor usikkerhet, sier Lyngedal.

Les også: Jon Almaas i vått møte med ulv i Polar Park: – Det var vel mer en voldtekt

– De som har hatt sine inntekter fra utenlandske turister og store konferanser får trolig ikke inntekter før en eventuell vaksine er på plass. Situasjonen er alvorlig og mange er redde for å drive for kreditors regning. Nå gjøres valget om Norge skal være en reiselivsnasjon om to og fem år, og framtidsperspektivet må inn i regjeringens politikk for reiselivet, sier Lyngedal.

Kan gå tapt

– De fleste steder – inkludert Narvikregionen – er det få andre jobber som står klare på kort sikt. Nå vil kompetanse og investeringer i bygg og utstyr kunne gå tapt i det som vi mener er en framtidsnæring, advarer Ap-politikeren.

– Vi må stå fremst i køen når markedet en gang åpner. Da må vi ikke ha bygd ned infrastruktur, destinasjonsselskaper og markedsføring. Markedsføringsmidler må i første omgang være knyttet til Norge og de markeder som åpner, mener hun.