(Avisa Oslo)

– Det kan få en del konsekvenser for praktiske smittevernråd. Det er også mulig at det muterte viruset, fordi det er mer smittsomt, får betydning for hvor mange vi kan være sammen i ulike sammenhenger, så det er ting vi må se på. Her har vi fått erfaring, ikke minst fra andre land, sier Nakstad i et intervju med VG.

Helsedirektoratet vurderer både rutinene for håndvask og avstand i lys av mutasjonen, som står bak et utbrudd i Nordre Follo.

– Det med avstand er vesentlig når det gjelder dette muterte viruset. Det ser ut som én meter ikke er nok, sier Nakstad.

Å holde minst én meters avstand til andre er et av de grunnleggende og generelle rådene til befolkningen for å hindre spredning av koronaviruset per i dag. I begynnelsen av pandemien gikk rådet ut på to meters avstand, men det ble senere justert ned til én.