(iFinnmark)

– Vi har noen som har blitt satt i karantene frem til de har fått testet seg. Det er snakk om personer som har slektninger ved helsesenteret der det har blitt påvist smitte, og som disse har vært i kontakt med, sier Per Ivar Stranden, virksomhetsleder for helsetjenester i Tana.

Det er flere innbyggere fra Utsjok kommune i Finland som jobber i Tana. Situasjonen for dem er foreløpig uavklart, ifølge Stranden.

– Vi må definere hvem disse er, og det er det Utsjok kommune som gjør. I samarbeid med kommunen vil vi så raskt som mulig avklare situasjonen for disse personene. Det pågår nå smittesporing i Utsjok, og vi vil hjelpe til med dette arbeidet så godt vi kan, sier Stranden.

Utsjok kommune opplyser på egne nettsider at en pasient ved Utsjoki helsesenter fikk påvist koronasmitte mandag. Personen er nå overført til Ivalo helsestasjon for videre behandling. Kommunen har stengt av helsestasjonen i Utsjok, og opplyser om at pasientavtaler i nærmeste fremtid også er avlyst.

Kommuneoverlege for Tana og Nesseby, Kjell Magne Johnsen, opplyser om at de to kommunene som grenser til Utsjok, foreløpig avventer videre beskjed fra Utsjok om det trengs hjelp med smittesporing.

– Alt er forholdsvis nytt for oss da vi akkurat har fått melding om dette tilfellet. Mens situasjonen er uavklart vil vi be folk om å ikke reise unødig til Utsjok. Det gjelder spesielt de som er i risikogruppen. Dersom man mener det er behov for en test, må de ta kontakt med helsestasjonen. Nå har reglene blitt slik at alle som ønsker det, skal få teste seg. Det er bare å ta kontakt med oss for å gjennomføre test, sier Johnsen.