- Vi holder på å lage en trasé gjennom anlegget i Storgata forbi Kirkeparken og Rødbanken. Det blir en fem meter bred trasé inn mot kirkeparken og Rødbanken, forteller prosjektleder for renoveringen av Storgata og Kirkeparken, Asle Ræder i Tromsø kommune.

Entreprenøren er i gang med å fylle igjen området som er tenkt brukt som løpetrasé. Kravet er en fem meter bred trasé gjennom Storgata.

 

Myke overganger

- Vi er i gang med å planere og legge en fin masse på toppen, forteller Carl Axel Søndenaa. Prosjektlederen for Braathen landskapsentreprenør sier det blir planert og valset slik at det skal bli godt å løpe.

- Det blir hardt og jevnt og myke overganger mellom asfalten og den ”nye” traséen. Ingen harde kanter å snuble i. Dere må bare løpe alt dere kan, er oppfordringen fra prosjektlederen.

Han skal ikke løpe selv.

 

Ferdig i oktober

Anleggsområdet midt i gata blir sperret av med gjerder, mens det blir fortsatt passasje inn mot butikkene på oversiden av Storgata.

Når løpefesten er over fjernes toppdekket som er midlertidig lagt og arbeidene med å utbedre gateløpet fortsetter. Storgata skal ferdigstilles innen 15. oktober.