Slik så båten ut etter å ha kollidert med kaia: 37 personer ble skadet

SHT retter en sikkerhetstilråding til Arctic Explorer AS om å gjennomføre og dokumentere risikovurderinger etter at Aurora Explorer kolliderte med kaia i Barentsburg.