Sjekk bilboomen i Tromsø!

FØRST OVER BRUA: Ordfører Jens Johan Hjort (Høyre) bor selv på Kvaløya og pendler til jobb hver dag. Av og til jogger han. Når det er kø har han som jogger ofte en uhøytidelig konkurranse med bilene om å komme først over Sandnessundbrua: ? Men det sier mer om trafikken enn om hvor god form jeg er i, spøker ordføreren.

FØRST OVER BRUA: Ordfører Jens Johan Hjort (Høyre) bor selv på Kvaløya og pendler til jobb hver dag. Av og til jogger han. Når det er kø har han som jogger ofte en uhøytidelig konkurranse med bilene om å komme først over Sandnessundbrua: ? Men det sier mer om trafikken enn om hvor god form jeg er i, spøker ordføreren.

Av og
Artikkelen er over 6 år gammel

Økt trafikk skaper kø på Sandnessundbrua i Tromsø. DEBATT: Har vi rushproblemer i Tromsø?

DEL

Vi står ved brufoten på Kvaløya i Tromsø og ser ettermiddagskøen bli til. En kø som Tromsø-ordfører Jens Johan Hjort (Høyre) kjenner godt fra pendling til og fra sentrum. Av og til morer han seg med å jogge fra bilene som står i kø over Sandnessundbrua.

– Det er ikke noen tvil om at det er mye trafikk over Sandnessundbrua i perioder. Det forekommer ofte stopp og kollisjoner som hindrer trafikken, sier Hjort.

– Og da løper du forbi?

– Det er meningsfullt å løpe når du løper forbi bilene, men det sier mer om trafikkbildet enn min egen fysiske form, humrer Hjort.

Bilparken eksploderer

Tall som Opplysningsrådet for veitrafikken har hentet ut for Nordlys, viser at bilparken i Tromsø har vokst med 36,6 prosent de siste ti årene (se tabell). Per 30. juni i år var det registrert 29.384 personbiler i Tromsø kommune. Det er 7.870 flere personbiler enn for drøyt ti år siden. Bare i de første seks månedene av 2012 er det kommet til hele 716 nye personbiler i Tromsø. Det er et tall som gjør at Hjort gjerne gjentar lovnaden fra valgkampen i fjor.

– Vi ønsker oss en ny Kvaløyforbindelse. Det står høyt på vår liste over prioriterte saker, men det er en kostbar affære, sier Hjort.

Ny Kvaløyaforbindelse

Flertallet i kommunestyret sa i mai i år klart fra om at de ønsker en ny forbindelse til Kvaløya, i tillegg til Sandnessundbrua. Spørsmålene er både om det skal bygges bru eller tunnel, og hvem som skal betale.

LES OGSÅ: Ja til ny Kvaløya-forbindelse

– Det ideelle ville ha vært om det kunne ha vært basert på en bompengefinansiering hvor det fortsatt hadde vært gratis å kjøre over Sandnessundbrua, sier Hjort.

I juni bestemte Stortinget seg for å videreføre særordningen med drivstoffavgift i Tromsø i fire nye år til den såkalte «Tromsøpakke 3». Byråd for byutvikling i Tromsø, Britt Hege Alvarstein (Frp) sier ny Kvaløyaforbindelse tidligst kan komme opp til politisk behandling neste år. Hun skisserer også en løsning med delvis bompengefinansiering og fortsatt gratis bru-kjøring.

– Så får vi diskutere om det blir en bru eller tunnel og hvilke traseer som er aktuelle, sier hun.

Alvarstein er også opptatt av at de får opphevet byggeforbudet på Kvaløya med ny forbindelse.

– Må ta høyde for vekst

Foran debatten om rushtidsavgift i Tromsø utarbeidet Statens vegvesen i 2010 prognoser for framtidig biltrafikk. Hvis dagens reisevaner fortsetter, mener Vegvesenet biltrafikken vil øke med 20 prosent fram til 2030.

Sjekk prognosene her.

Det er en altfor forsiktig prognose, mener Alvarstein. Hun mener tallene Nordlys presenterer om økende bilpark bekrefter det Frp har sagt før.

– Jeg har prøvd å signalisere tidligere at Statens vegvesen må ta litt mer i. Vi må ta høyde for at vi vokser mer i framtida, sier Alvarstein.

Både Hjort og Alvarstein mener vi må ta høyde for at vegnettet i Tromsø skal tåle både 80 og 100.000 innbyggere om noen år.

– Vi trenger biler i Nord-Norge, sier Alvarstein.

Hjort vil også reklamere litt for kollektivtrafikken (for de som ikke er så spreke at de jogger, da).

– Jeg må også få lov til å reklamere litt for bussen. Hvis du tar en av disse ekspressbussrutene, kommer du ganske kjapt hjem.

Antall kjøretøy i Tromsø

Årstall*

Personbiler

Varebiler

Komb. <3,5 t.

Komb. >3,5 t.

Lastebiler

Buss

Sum

2011

28.668

3.815

485

98

1.099

261

34.426

2010

25.489

3.063

857

124

902

360

30.795

2006

21.514

2.434

1.076

189

813

436

26.462

2001

19.028

2.360

1.093

184

875

452

23.992

* Alle tallene er per. 31. desember det aktuelle året. (Kilde: Opplysningsrådet for veitrafikken)

Artikkeltags