Slik ser det ut i den nye tunnelen. Nå har Vegvesenet funnet årsaken

Røyk og støv gjør sikten minimal.