Det er i en artikkel i Buss Magasinet at Magnar Nilssen, markedssjef i Nobina i Tromsø, retter skarp kritikk til valget av både hybridbusser og lange busser i Tromsø. I saken går Nilssen så langt som å kalle bussene for "uegnet til bruk i vinter-Tromsø".

– Det gjelder både hybridbussene og de lange bussene som får problemer med fremkommelighet så snart det hoper seg opp snømengder. Jeg kan ikke se at det er tjenlig at vi skal kunne benytte disse bussene ut vår anbudsperiode, som går fram til 2018, sier Nilssen til Buss Magasinet.

Holder ikke med studieturer til Arendal

Overfor Nordlys modererer Nilssen uttalelsen litt, men fastholder essensen i sine uttalelser.

- Dette gjelder bybussene primært. Hybridbussen som konsept er en god tanke, men det er ikke godt nok for Tromsø. Videre har vi for mange lange busser som er satt inn på rutene 20, 21, 24 og 42. Vi har 36 lange busser som kjører disse strekningene, når det i utgangspunktet kun er på strekningen fra sentrum til sykehuset det er mange nok passasjerer til at man trenger disse. Det sier seg selv at for mange 15 meter lange busser i bakkene i Tromsø skaper utfordrende situasjoner, sier Nilssen til Nordlys.

- Hva burde man gjort annerledes?

- Det er helt klart at man burde ha stilt spørsmål ved behovet for såpass mange lange busser, om disse ville være effektive i Tromsø. Undersøkelsene gjort i forkant burde vært mye bedre. Det holder ikke å ta studieturer til Arendal for å se på hvordan disse bussene fungerer - det er helt andre forhold i Tromsø, sier Nilssen, og fortsetter:

- Nobina har kjøpt inn disse bussene basert på spesifikasjonene i anbudet. I anbudet var det krav om både lange busser på de nevnte rutene, samt krav om å ha hybridbusser. Det er sikkert slik at hybridbusser vil bli bra en gang i fremtiden, men slik det er nå, er de ikke gode nok for bruk i Tromsø. Vi var rett og slett for tidlig ute, og det må man ta lærdom av.

Etterpåklokskap?

- Er du ikke redd for at disse uttalelsene vil bli oppfattet som etterpåklokskap?

- Det er lett å bli etterpåklok, det er sant. Men det som er viktig nå, er at vi tar med oss erfaringen fra dette inn i den neste anbudsperioden (Nobina vant anbudet frem til 2018, journ. anm.). Bussene som er i drift i dag, påfører selskapet (Nobina, journ. anm.) høye kostnader grunnet skader og utsettelser. Neste gang bør vi starte med blanke ark og ta det derifra, sier markedssjefen, som også fyrer av en salve rettet mot Troms Fylkestrafikk.

- Strengt tatt burde ikke Troms Fylkestrafikk ha hatt noe å si på hvilken busstype man skulle velge. Her burde man ha stolt på at selskapet som skulle drifte rutene hadde nok kunnskap til å velge det som var riktig for byen.

- Hva gjør dere nå for å forbedre situasjonen slik den er nå?

- Vi jobber tett med Volvo for å se på hva som kan forbedres, foreløpig er ikke bussene bra nok, men vi gjør det vi kan for å få de til å forbedres. Vi skal i nytt møte med Volvo i april, men hvis vi ikke klarer å få bussene til å bli gode nok for Tromsø, så må vi nok se på hva som må gjøres i forhold til utskiftinger.

- Og vil Nobina ta regningen da?

- Nei. Det er helt utenkelig at Nobina tar dette alene, avslutter Nilssen.