I fjor mistet 15 verksteder i nord sin godkjenning for å utføre EU-kontroller. Enkelte ble tatt i juks.

– Vi har to-tre eksempler på at det er innmeldt kontroller som vi med sikkerhet kan si ikke har vært gjennomført. Som er direkte juks. Da er det umiddelbart tilbakekall av godkjenningen som kontrollorgan, i første omgang for seks måneder, opplyser Tor Åge Ballovarre (bildet) , leder for tilsynsseksjonen i Statens vegvesen, region nord.

Idag er 294 verksteder og NAF-sentre i Nord-Norge offentlig godkjente for å kunne gjennomføre EU-kontroll, eller periodisk kjøretøykontroll.

– De godkjente kontrollorganene gjør generelt en utrolig samfunnsnyttig jobb, ved å bidra til å ivareta trafikksikkerheten, og liv og helse på veiene, mener Ballovarre.

Men enkelte verksteder gjør ikke jobben godt nok. 15 verksteder fikk midlertidig inndratt sin godkjenning som kontrollorgan i fjor, som følge av feil og mangler ved kontrollvirksomheten.

9000 med bremsemangler

Rundt 135.500 kjøretøyer var på EU-kontroll i Nord-Norge i fjor. Hele 9000 biler fikk gult lys, som følge av mangler ved bremsene.

40-45 prosent av kjøretøyene som var inne til denne kontrollen, fikk anmerkninger.

– Dette viser bare behovet for å ha denne periodevise kontrollen. Når et kjøretøy ikke går gjennom kontrollen, kan det dreie seg om ganske alvorlige mangler som må utbedres, sier seksjonsleder Tor Åge Ballovarre.

Hovedmanglene dreier seg om feil ved for- eller bakaksling, på bremsesystemet eller på lys.

I fjor avslørte kontrollene I Nord-Norge rundt 14.000 biler med mangler på akslingene. Om lag 9000 kjøretøyer hadde feil på lysutstyr. Dette kan dreie seg om manglende lys eller feil lysinnstilling.

– Vi ser også at en av hovedmanglene dreier seg om bremsene. Feil ved bremsebelegg, ved bremseslangene eller andre mangler. Vi registrerte bremsemangler på rundt 9000 kjøretøyer i vår region i fjor.

- Dette er relativt alvorlige feil, understreker Ballovarre.

Kjøreforbud

På 190 biler var feilene så alvorlige at det endte med kjøreforbud.

– Det verste jeg har sett, er bileieren som kjørte rundt i en bil uten bremsevæske. Bilen ble kun bremset ved bruk av håndbrekket, forteller Kent Samuelsen, bilteknisk konsulent på NAF-senteret i Tromsø, som har EU-kontrollert tusenvis av biler.

Men manglene til tross; bilparken i nord er blitt bedre med årene. Det var verre før.

– Vi ser ikke så mange av de skremmende tilfellene, selv om det fortsatt er noen av dem. Kvaliteten på bilparken er bedre i dag, enn i de første årene med EU-kontrollene som kom i gang i 2008, sier Ole Onshuus, senterleder ved NAF-senteret i Tromsø.