Broom.no: Periodisk kjøretøykontroll innført ble innført i 1998 i Norge. Det betyr at alle biler skal inn til kontroll i det fjerde kalenderåret etter at de ble registrert første gang, og deretter hvert andre år.

Denne blir populært kalt EU-kontrollen, og har etter hvert blitt et viktig "verdipapir" for mange bruktbiler.

Kontrollen har også luket bort mange dårlige biler fra norske veier. Hvert år vrakes tusenvis av biler fordi det ikke lønner seg å utbedre manglene som blir påvist i EU-kontrollen. Da har man ikke annet valg enn å levere inn skiltene og ta bilen av veien.

Gjenganger

For mange kjøpere og selgere av bruktbil har EU-kontrollen blitt svært viktig. Mange selgere bruker da også dette for alt det er verdt i markedsføringen av bilen. "EU-godkjent" virker for mange som et bevis på alt er i orden med bilen. Riktig så enkelt er det dessverre ikke, mener Brooms bilekspert Benny Christensen.

Spørsmål rundt EU-kontroll er en av gjengangerne når han avholder nettmøtet "Spør Benny". Ofte handler det om kjøpere som i etterkant føler seg lurt.

Statusrapport

– Problemet her er at mange har urealistiske forventninger til hva en EU-kontroll egentlig forteller. I etterkant føler de seg lurt. De tror det er en omfattende og detaljert test av bilen, det er det ikke.

– Det kan være mange feil og mangler på en bil, selv om den er EU-godkjent. Og ikke minst kan mye ha skjedd med bilen etter denne kontrollen, hvis det er lenge siden den ble tatt, sier Benny.

– EU-kontrollen er i hovedsak en statusrapport på om bilen er trafikksikker. Det handler i stor grad om bremser, lys, dekk og styring. Bilen kan for eksempel ha tildels store rustskader, uten at det forhindrer EU-godkjenning. Mye annet kan også være mangelfullt eller i stykker, uten at det fremkommer her.

Rett fra kontroll

– Hva med tidsaspektet?

– Det er som sagt svært viktig. EU-kontrollen er en "der og da"-rapport. Den tar ikke høyde for ting som kan skje i den nærmeste fremtid, eller etter X antall kilometer. Derfor er en fersk EU-kontroll mye mer verdt enn en som er halvannet år gammel. Dette er det som bilkjøper viktig å sjekke godt. For en bilselger er det også verdt å merke seg. Det vil ofte være enklere å selge en bil som kommer rett fra EU-kontroll, enn en som snart skal dit, sier Benny.

Han framhever en annen dokumentasjon som etter hans mening er langt viktigere enn skjemaet fra EU-kontrollen.

Viktig verdipapir

– Ja, det er bilens servicehefte. Det er på mange måter bilens viktigste verdipapir, og det blir viktigere jo eldre bilen blir. Vurderer man to ganske like biler der den ene har full servicehistorikk og den andre ikke – da er jeg ikke i tvil om hvilken jeg ville valgt. Et komplett utfylt servicehefte viser at bilen har fått den oppfølgingen den skal ha, opp gjennom årene. Det er gull verdt for den som skal kjøpe, avslutter Benny.

PS: Fra juni i fjor, ble EU-kontrollen endret og gjort mer omfattende. Det skjer i forbindelse med tilpasning til samme typen kontroller i EU. Antall kontrollpunkter økte fra 85 til 150. Biler som er kontrollert etter det, har dermed gjennomgått en mer omfattende test enn tidligere.