Ifølge E24 gjør høyere innkjøpspriser i Europa og USA etter orkanen Harvey at norske bensinstasjonskjeder varsler økte drivstoffpriser, skriver Nettavisen.

Orkanen har stengt ned en rekke raffinerier som lager bensin og diesel av råolje.

Fra og med i dag, fredag, går veiledende priser på bensin og diesel opp med henholdsvis 20 øre på bensin og 10 øre på diesel hos Circle K.

– Orkanen Harvey har økt innkjøpsprisen på ferdigraffinert drivstoff i det europeiske markedet, sier kommunikasjonssjef Knut Hilmar Hansen i Circle K til nettstedet.

Circle K driver 473 bensinutsalg i Norge.

St1 varsler også økte drivstoffpriser:

– Innkjøpspriser på produkter som bensin og diesel har økt. Disse baseres på verdensmarkedspriser som antas å ha økt på grunn av orkanen Harvey, sier Stefan Samuelsson, sjef for stasjonsdrift i St1, til nettstedet.

St1 driver 1.200 bensinstasjoner i Norge, Sverige og Finland.